Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
27° 15°
Niedziela
25° 15°
 
Sobota, 19 czerwca 2021 r.
Imieniny obchodzą: Gerwazy, Protazy, Romuald, Sylwia

Artykuły


KONSULTACJE W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2021 ROK

O G Ł O S Z E N I E

KONSULTACJE W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY
MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2021 ROK

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zwanych dalej organizacjami pozarządowymi, działających na terenie Miasta Tomaszów Lubelski i na rzecz społeczności lokalnej Miasta, do konsultacji w sprawie „Rocznego Program Współpracy Miasta Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2021 rok” w celu poznania opinii w sprawie projektu programu współpracy.

Opinie i uwagi dotyczące załączonego projektu programu współpracy na 2021 rok, proszę wnosić na załączonym formularzu zgłaszania opinii i uwag w terminie od 2 października do 9 października 2020 r. na adres Urząd Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57 lub e-mail: skedra@tomaszow-lubelski.pl

Projekt Programu Współpracy Miasta Tomaszów Lubelski

Formularz zgłoszenia opinii i uwag

Zarządzenie Nr 100/2020 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 1 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2021

Wersja do druku Generuj PDF
---