Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
28° 16°
Poniedziałek
20° 13°
 
Niedziela, 1 sierpnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Alfons, Nadia, Piotr, Justyna, Julian, Jarosław, Nadzieja

Artykuły


Informacja z wykonania budżetu miasta Tomaszów Lubelski za I półrocze 2020 roku

 

O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu miasta Tomaszów Lubelski za I półrocze 2020 roku:

  1. Plan dochodów w wysokości 113.958.927,08 zł wykonano w kwocie 59.044.678,64 zł, tj. 51,8 % wg załącznika Nr 1.
  2. Plan wydatków w wysokości 115.269.064,62 zł wykonano w kwocie 55.534.025,75 zł, tj. 48,2 % wg załącznika Nr 2.
  3. Przychody wykonano w kwocie 1.674.283,12 zł, tj. 42,1% w tym:
    - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach – 1.545.829,58zł,
    - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 128.453,54 zł.
  4. Plan rozchodów tytułem spłaty pożyczek i wykupu obligacji komunalnych wykonano w kwocie 281.600,00 zł, tj. 10,6 %.
  5. Za okres I półrocza 2020 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 3.510.652,89 zł. przy planowanym deficycie budżetowym w kwocie 1.310.137,54 zł.
  6. W okresie I półrocza 2020 roku nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

 

Tomaszów Lubelski, dnia 30 lipca 2020 roku.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
w dniu 30.07.2020 roku pod Nr 38
na okres do 30.10.2020 roku

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia - Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2020 roku

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia - Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za I-sze półrocze 2020 roku

Wersja do druku Generuj PDF
---