Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
28° 16°
Poniedziałek
20° 13°
 
Niedziela, 1 sierpnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Alfons, Nadia, Piotr, Justyna, Julian, Jarosław, Nadzieja

Artykuły


Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja obozu sportowo – wypoczynkowego w ramach programu „KLUB” 2020” złożonej przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Tomasowia” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Tomas

 

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w ramach art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057)

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja obozu sportowo – wypoczynkowego w ramach programu „KLUB” 2020” złożonej przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Tomasowia” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski oraz na stronie internetowej www.tomaszow-lubelski.pl

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Oferta spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) tj. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 31 lipca 2020 r. do Wydziału Oświaty Kultury Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: skedra@tomaszow-lubelski.pl lub listownie na adres Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski (decyduje data wpływu do urzędu) na formularzu dołączonym do ogłoszenia.

Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja obozu sportowo – wypoczynkowego w ramach programu „KLUB” 2020” złożonej przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Tomasowia” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Formularz zgłoszenia uwag

Wersja do druku Generuj PDF
---