Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
12°
Wtorek
13°
 
Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Tymon, Włodzimierz, Konrad, Leon, Leonia, Tytus

Artykuły


Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. ”Organizacja obozu sportowo-wypoczynkowego oraz zakup sprzętu sportowego ramach programu ”KLUB” 2020”

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja obozu sportowo – wypoczynkowego oraz zakup sprzętu sportowego ramach programu „KLUB” 2020”

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski oraz na stronie internetowej www.tomaszow-lubelski.pl

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 17 lipca 2020 r.  do Wydziału Oświaty Kultury Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: skedra@tomaszow-lubelski.pl lub listownie na adres Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski (decyduje data wpływu do urzędu).

Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja obozu sportowo–wypoczynkowego oraz zakup sprzętu sportowego ramach programu „KLUB” 2020”

Formularz zgłoszenia uwag

Wersja do druku Generuj PDF
---