Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
27° 15°
Poniedziałek
27° 17°
 
Niedziela, 20 czerwca 2021 r.
Imieniny obchodzą: Diana, Bogna, Bogumiła, Florentyna, Rafael, Rafał

Artykuły


Informacja z wykonania budżetu miasta Tomaszów Lubelski za I kwartał 2020 roku

 

O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2019 roku poz. 869) podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu miasta Tomaszów Lubelski za I kwartał 2020 roku:

  1. Plan dochodów w wysokości 112.856.007,22 zł wykonano w kwocie 30.490.076,99 zł, tj. 27,0 % wg załącznika Nr 1.
  2. Plan wydatków w wysokości 110.192.807,22 zł wykonano w kwocie 30.594.095,32 zł, tj. 27,8 % wg załącznika Nr 2.
  3. Przychody wykonano w kwocie 1.674.283,12 zł, w tym:
    - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach – 1.545.829,58zł,
    - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 128.453,54 zł.
  4. Plan rozchodów tytułem spłaty pożyczek i wykupu obligacji komunalnych wykonano w kwocie 140.800,00 zł, tj. 5,29 %.
  5. Za okres I kwartału 2020 roku osiągnięto deficyt budżetowy w kwocie 104.018,33 zł przy planowanej nadwyżce budżetowej w kwocie 2.663.200,00 zł.
  6. W okresie I kwartału 2020 roku nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych..

 

Tomaszów Lubelski, dnia 29 maja 2020 roku.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
w dniu 29.05.2020 roku pod Nr 25
na okres do 31.08.2020 roku

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia - Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-szy kwartał 2020 roku

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia - Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za I kwartał 2020 roku

Wersja do druku Generuj PDF
---