Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
28° 16°
Poniedziałek
20° 13°
 
Niedziela, 1 sierpnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Alfons, Nadia, Piotr, Justyna, Julian, Jarosław, Nadzieja

Artykuły


Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej” złożonego przez Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe „KUDŁATY”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej” złożonego przez Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe „KUDŁATY”

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski oraz na stronie internetowej www.tomaszow-lubelski.pl

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 16 grudnia 2019 r. do Wydziału Oświaty Kultury Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: skedra@tomaszow-lubelski.pl lub listownie na adres Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski (decyduje data wpływu do urzędu).

Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej” złożonego przez Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe „KUDŁATY”

Formularz zgłoszenia uwag

Wersja do druku Generuj PDF
---