Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
27° 15°
Niedziela
25° 15°
 
Sobota, 19 czerwca 2021 r.
Imieniny obchodzą: Gerwazy, Protazy, Romuald, Sylwia

Artykuły


Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja obozu sportowego – wypoczynkowego w ramach Programu Klub 2019” złożonego przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Tomasovia” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Tomaszowie Lubel

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja obozu sportowego – wypoczynkowego w ramach Programu Klub 2019” złożonego przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Tomasovia” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski oraz na stronie internetowej www.tomaszow-lubelski.pl

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 25 lipca 2019 r.  do Wydziału Oświaty Kultury Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: skedra@tomaszow-lubelski.pl lub listownie na adres Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski (decyduje data wpływu do urzędu).

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja obozu sportowego – wypoczynkowego oraz zakup sprzętu sportowego w ramach Programu Klub 2019” złożonego przez Uczniowski Klub Sportowy „Gim-Dwójka” przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim

Formularz zgłoszenia uwag

Wersja do druku Generuj PDF
---