Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
12°
Wtorek
13°
 
Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Tymon, Włodzimierz, Konrad, Leon, Leonia, Tytus

Artykuły


Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w tenisie stołowym” złożonego przez Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy „Sokół Mechanik”

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w tenisie stołowym” złożonego przez Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy „Sokół Mechanik”

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski oraz na stronie internetowej www.tomaszow-lubelski.pl

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 14 marca 2019 roku do Wydziału Oświaty Kultury Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: skedra@tomaszow-lubelski.pl lub listownie na adres Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski (decyduje data wpływu do urzędu).


Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w tenisie stołowym” złożonego przez Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy „Sokół Mechanik”

Formularz zgłoszenia uwag

Wersja do druku Generuj PDF
---