Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
-1°
Wtorek
-1°
 
Poniedziałek, 29 listopada 2021 r.
Imieniny obchodzą: Błażej, Saturnin, Fryderyk, Margerita

Artykuły


Informacja z wykonania budżetu miasta Tomaszów Lubelski za III kwartały 2018 roku

 

O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2017 roku poz. 2077 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu miasta Tomaszów Lubelski za III kwartały 2018 roku:

 1. Plan dochodów w wysokości 82.996.491,40 zł wykonano w kwocie 58.475.904,86 zł, tj. 70,5 % wg załącznika Nr 1.
 2. Plan wydatków w wysokości 89.602.355,40 zł wykonano w kwocie 55.122.519,20 zł, tj. 61,5 % wg załącznika Nr 2.
 3. Przychody wykonano w kwocie 1.820.072,76 zł, tj. 19,6 % w tym:
  - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.820.072,76 zł
 4. Plan rozchodów tytułem spłaty pożyczek i wykupu obligacji komunalnych wykonano w kwocie 422.400 zł, tj.15,9%.
 5. Za okres III kwartałów 2018 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 3.353.385,66 zł przy planowanym deficycie 6.605.864,00 zł.
 6. W okresie III kwartałów 2018 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych na kwotę 3.078,87 zł.
  Umorzeń dokonała jednostka budżetowa:
  - Urząd Miasta Tomaszów Lubelski – 704,47 zł (w tym odsetki 207,83 zł)
  - Urząd Miasta za pośrednictwem PGKiM s-ka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim – 2.374,40 zł.

 

Tomaszów Lubelski 30 października 2018 roku.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
w dniu 30.10.2018 roku pod Nr 49
na okres do 31.12.2018 roku

 

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2018 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za III kwartały 2018 roku

Wersja do druku Generuj PDF
---