Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
-1°
Poniedziałek
-1°
 
Niedziela, 5 grudnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Saba, Kryspin, Gerard, Sabina, Edyta, Krystyna, Norbert

Artykuły


IR.6733.2.2018 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski - budowa sieci wodociągowej i

Tomaszów Lubelski, dnia 07.06.2018 r.

IR.6733.2.2018

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 07.06.2018 r. została wydana decyzja znak: IR.6733.2.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiejskiej.

Inwestycja planowana jest na działkach Nr 81, 79/2, 80/2, 7/2 ark. 8 położonych przy ul. Wiejskiej w Tomaszowie Lubelskim.

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski
w dniu 07.06.2018 r. na okres 15 dni,
tj. do dnia 21.06.2018 r.

Wersja do druku Generuj PDF
---