Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
-1°
Wtorek
-1°
 
Poniedziałek, 29 listopada 2021 r.
Imieniny obchodzą: Błażej, Saturnin, Fryderyk, Margerita

Artykuły


Zasady działania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tomaszowie Lubelskim

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski informuje, że przy ulicy Petera w Tomaszowie Lubelskim został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Do punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mogą być dostarczane odpady zbierane w sposób selektywny wytworzone przez właścicieli nieruchomości z terenu miasta Tomaszowa Lubelskiego.

Odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkach przez mieszkańców przyjmowane są nieodpłatnie, po okazaniu dokumentu potwierdzającego uiszczenie na rzecz Miasta Tomaszów Lubelski opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy, w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach od 700 - 1500.

W punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane i zbierane są następujące odpady: papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowanie wielomateriałowe, szkło, odpady komunalne podlegające biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony.

W punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane zmieszane odpady komunalne, odpady budowlane zawierające azbest, papę, smołę itp., odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe, odpady nieprawidłowo zabezpieczone, odbiegające właściwościami od odpadów podanych powyżej lub zanieczyszczone, w sposób uniemożliwiający ich klasyfikację.

Przywieziony odpad powinien być w takiej formie i ilości, która umożliwi swobodne przeniesienie odpadu do pojemników, boksów lub pomieszczeń do tego przystosowanych znajdujących się na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przez dostarczającego odpad bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.

Wjazd na teren Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest możliwy tylko i wyłącznie za pozwoleniem pracownika Punktu.

Wersja do druku Generuj PDF
---