Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
-1°
Wtorek
-1°
 
Poniedziałek, 29 listopada 2021 r.
Imieniny obchodzą: Błażej, Saturnin, Fryderyk, Margerita

Artykuły


Iinformacja z wykonania budżetu miasta Tomaszów Lubelski za III kwartały 2017 roku

OGŁOSZENIE

 

Stosownie do art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2016 roku poz. 1870 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu miasta Tomaszów Lubelski za III kwartały 2017 roku:

 1. Plan dochodów w wysokości 71.835.385,78 zł wykonano w kwocie 55.854.206,37 zł, tj. 77,8 % wg załącznika Nr 1.
 2. Plan wydatków w wysokości 73.382.993,04 zł wykonano w kwocie 51.969.737,04 zł, tj. 70,8 % wg załącznika Nr 2.
 3. Przychody wykonano w kwocie 2.510.807,59 zł, tj. 59,6 % w tym:
  - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2.510.807,59 zł
 4. Plan rozchodów tytułem spłaty pożyczek i wykupu obligacji komunalnych wykonano w kwocie 422.400,00 zł, tj. 15,9%.
 5. Za okres III kwartałów 2017 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 3.884.469,33 zł przy planowanym deficycie 1.547.607,26 zł.
 6. W okresie III kwartałów 2017 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych na kwotę 4.932,95 zł.
  Umorzeń dokonała jednostka budżetowa:
  Urząd Miasta Tomaszów Lubelski - 4.932,95 zł (w tym odsetki 60,45 zł) Tomaszów Lubelski 26 października 2017 roku.

 

Burmistrz Miasta
(-) Wojciech Żukowski

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
w dniu 26.10.2017 roku pod Nr 114
na okres do 31 grudnia 2017 roku.

Załącznik Nr 1 - Wykonanie planu wydatków za III kwartały 2017 roku

Załącznik Nr 1 - Wykonanie planu dochodów za III kwartały 2017 roku

Wersja do druku Generuj PDF
---