Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
12°
Poniedziałek
12°
 
Niedziela, 18 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Alicja, Bogusława, Apoloniusz, Gościsława

Artykuły


AB.8740.1.367.2017.MK - OBWIESZCZENIE STAROSTY TOMASZOWSKIEGO o wszczęciu postępowania

 

Tomaszów Lubelski, dnia 08-09-2017 r.

AB.8740.1.367.2017.MK

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY TOMASZOWSKIEGO o wszczęciu postępowania

 

      Na podstawie z art, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U, z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 t.j.) zawiadamia się, że dniu 01-09-2017 r. zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na demontaż linii napowietrznych 15 kV; Tomaszów Północ (TOL) - Krasnobród, Tomaszów Północ (TOL) - Tarnawatka TV w miejscowości Rogoźno gm. Tomaszów Lubelski i Tomaszów Lubelski, działki nr geodezyjny 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 400/1, 403/1, 404/1, 404/2, 405/1, 406/1, 407/1, 408, 414, 416, 423, 424, 430, 431, 435, 440, 441, 443, 445, 446, 447, 448, 453, 455, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 468, 470/3, 471, 472/1, 473, 474, 482, 2186, 2187, 486, 487, 488, 490, 491/1, 493, 503, 504, 512/1, 513, 517, 521, 528, 529/2, 2170, 2171, 530, 547/5, 549/3, 550/10, 553/6, 554/3, 556/3, 558/7, 562, 563, 569/3, 576/3, 577, 579/3, 582/1, 585/3, 592, 595, 601, 603, 612, 613, 614, 625, 628, 631/6, 632/4, 633, 635/2, 638, 646, 652/4, 658, 2193, 666/1, 667/1, 670, 678/1, 679, 680, 682/2, 683/3, 684/3, 685/3, 685/4, 693, 704, 706, 714, 715/1, 719/1, 724, 725, 726/3, 726/4, 727/3, 732/1, 738, 740, 773, 777/15, 777/16, 778, 779, 783/7, 783/8, 783/9, 783/13, 783/17, 783/18, 783/19, 1817/1, 847/12 i 847/11 ark. 1, nr 847/7, 888/3, 888/5, 888/4, 889/5, 889/6, 889/11, 889/12, 892, 1134, 894/7, 1171, 1172, 1136, 2067 i 2070 ark.2 obręb 0019 Rogoźno oraz nr 34/1, 33, 35, 60/3, 61/3, 62/3, 63/3, 64/3, 65/3, 66/3, 67/3, 68/3, 69/2, 107/4, 107/5, 107/6, 70, 112, 104 i 108 ark. 14, nr 1/3, 1/8, 2/3, 3/3, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9/1, 10, 11/1, 12/1, 13/1, 14/1, 15/1, 16, 18, 20, 21/1, 57, 58/2, 60/3, 61/3, 62/3, 257, 64/3, 65/3, 66/3, 67/1, 68/1, 69/1, 71 i 83 ark. 13, nr 4, 8, 10, 17, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 33 i 28 ark, 1, nr 19/1 ark, 3, nr 28/1 i 32 ark, 10 obręb 0001 Tomaszów Lubelski,

      W związku z powyższym informuje się, że strony mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, pokój nr 25 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz składać w w/w sprawie wyjaśnienia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Otrzymują:

  1. PGE Dystrybucja S.A, z siedzibą w Lublinie
  2. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość
  3. Rejon Energetyczny w Tomaszowie Lubelskim
  4. Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski
  5. Wójt Gminy Tomaszów Lubelski
  6. P.W. „PRO-EL" mgr inź. Ryszard Bartosiński
  7. Wydz. Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  8. Wydz. Geodezji Kartografii Katastru i Nieruchomości
  9. a/a

OBWIESZCZENIE STAROSTY TOMASZOWSKIEGO o wszczęciu postępowania

Wersja do druku Generuj PDF
---