Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
12°
Poniedziałek
12°
 
Niedziela, 18 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Alicja, Bogusława, Apoloniusz, Gościsława

Artykuły


IR.6733.17.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 4, Kpa. /t.j. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zmianami/ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. Nr 717 z 2003 r. z późn. zm./ zawiadamia się, że w dniu 02 listopada 2012 r. zostało wszczęte na wniosek Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Sandomierzu, działającej przez pełnomocnika Pana Tomasza Zabawskiego, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu redukcyjno-pomiarowego na działce nr 67 ark. 10 obręb 1 w Tomaszowie Lubelskim. Inwestycja planowana jest na działkach nr 199, 198, 220/1, 201/1, 202/1, 203/1, 195/1, 194/1, 196/1, 197/1 ark. 11 oraz działce nr 67 ark. 10 przy ul. Starozamojskiej w Tomaszowie Lubelskim.

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski
w dniu 08.11.2012r. na okres 15 dni
tj. do dnia 22.11.2012 r.

Wersja do druku Generuj PDF
---