Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
 
Czwartek, 18 sierpnia 2022 r.
Imieniny obchodzą: Ilona, Klara, Bronisław, Helena, Bogusław

Tomaszów wczoraj i dziś

04.08.2014

Tomaszów wczoraj i dziś

      8 maja 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się kolejne spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Z wykładem na temat sytuacji społeczno gospodarczej naszego miasta „Tomaszów wczoraj i dziś” wystąpił burmistrz Wojciech Żukowski. Wykład poprzedzony był prezentacją fragmentu archiwalnego filmu z cyklu reportaży zrealizowanych w 1966 r. pod wspólnym tytułem „Z kamerą po kraju”. Urywek przedstawia reportaż z 7 tysięcznego wówczas Tomaszowa Lubelskiego, a w nim tomaszowski szpital - największy w tamtych latach szpital powiatowy w Polsce; mieszczące się przy szpitalu muzeum, założone przez dyrektora Janusza Petera; spółdzielczą przetwórnię owocowo-warzywną „Tomasovia” wybudowaną ze składek ludności, Dom Handlowy i Dom Kultury. Dawne hale, które dzisiaj z ciekawością oglądamy, są ujęte w filmie dość zdawkowo, bo przecież w chwili realizowania filmu był to już „przeżytek”. Film można obejrzeć na stronie internetowej Urzędu Miasta. W komentarzu do filmu burmistrz powiedział, że Tomaszów zawsze uchodził za miasto dynamiczne, które wielokrotnie w tamtych czasach  uzyskiwało tytuł „Mistrza gospodarności”. W latach powojennych powstało wiele obiektów użyteczności publicznej: bloki mieszkalne, szkoły, przedszkola, dom kombatanta, dom handlowy, drogi itp. Dzisiaj te obiekty wymagają już gruntownych remontów. I o tych inwestycjach burmistrz opowiadał przechodząc już do współczesności. Największa inwestycja ostatnich lat, to termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wykonana w latach 2011-12. Objęła ona 11 budynków, które podlegają miastu a koszt remontów wynosił 10 300 tys. Z tego w 50 procentach koszty zostały pokryte z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Sumując inwestycje obecnej kadencji (modernizacja dróg, chodników, oświetlenia itp.), w latach 2011 – do połowy 2014, przeznaczono na ten cel ponad 14 mln. zł. Zmodernizowano ok. 8 km dróg miejskich. Remont ulic realizowany jest kwartałami, które obejmują kilka ulic. W 2014 podjęto największy zakres robót tj. przebudowa całego śródmieścia. Nowa fontanna na rynku już jest oddana , pozostałe prace mają być ukończone do 15 maja. W dalszej perspektywie na przyszłość wciąż czeka na realizację projekt odbudowy prawdziwych hal ale jest on uzależniony od wybudowania obwodnicy. Tymczasem w tym roku za kilka tygodni powstanie fragmencik hali podłączony do światłowodów gdzie będzie można wyświetlić przewodnik po Tomaszowie. Jest też pomysł aby przy nim stanęła ławeczka- pomnik z siedzącym dr Januszem Peterem. Burmistrz przedstawił plany inwestycyjne na kolejne miesiące i lata. Na ukończeniu są uzgodnienia dotyczące „Zielonego Rynku”. Do realizacji przyjęto projekt biura projektowego Wimar Marka Wiśniewskiego. Projekt zawiera przestronne, niewielkie budynki drewniane, kryte gontem nawiązujące do tradycyjnego dawnego budownictwa naszego miasta. Już w tym roku planowane jest rozpoczęcie przebudowy zielonego rynku. Kolejny projekt to kryta pływalnia z zaproponowaną nową lokalizacją to jest przy samym Ośrodku Sportu i Rekreacji. Projekt zakłada modernizację budynków OSiR i włączenie w kompleks budynków nowej pływalni. W dalszej przyszłości istnieje możliwość rozbudowania ośrodka o pływalnię odkrytą. Środki na pokrycie kosztów tej inwestycji można uzyskać w 80 % z programu na lata 2015-16 p.t. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich”. Kolejna planowana inwestycja to budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów z lokalizacją w Grodysławicach. Jest już wyłoniona firma, która wybuduje ten zakład i będzie jego administratorem.

      Prezentując osiągnięcia  niematerialne burmistrz przedstawił dokonania z zakresu kultury i oświaty. Zaczynając od najmłodszych mieszkańców miasta, z dumą poinformował o programie „Mały Patriota”,  który jest naszym oryginalnym pomysłem skierowanym do sześciolatków. Dzieci poznają w zarysie historię Polski, uczą się na pamięć wszystkich zwrotek hymnu państwowego i katechizmu polskiego dziecka  autorstwa Władysława Bełzy, czyli wiersza zaczynającego się od słów „Kto ty jesteś? - Polak mały”. A w dniach poprzedzających „święto flagi” przypadające na 2 maja organizowana jest uroczystość na której dzieci prezentują swoje umiejętności i otrzymują certyfikat małego patrioty. Program zyskał zainteresowanie poza granicami naszego miasta i jest już wdrażany w Lublinie.

      Kolejne osiągnięcie to wydanie w 2011r.  monografii Tomaszowa pod redakcją Ryszarda Szczygła. Autor rozdziałów dotyczących początków dziejów miasta przychyla się do zdania, że założycielem  miasta jest Tomasz Zamoyski, który zrealizował rozpoczęte dzieło swojego ojca Jana Zamoyskiego.  W 2012 roku uczczono pamięć zasłużonego burmistrza Tomaszowa,  Augusta Krzyżanowskiego nazywając jego imieniem Park Miejski. Odnowiono też pomnik poświęcony powstańcom styczniowym, upamiętniający ofiary krwawej niedzieli tj. krzyż usytuowany przy ul. Żeromskiego. Jest to czwarty, drewniany krzyż od czasów powstania. Pierwszy stał na miejscu, gdzie obecnie wybudowana jest sala konferencyjna Urzędu Miasta. Podczas budowy znaleziono pod nim szczątki kości ludzkich, prawdopodobnie były to szczątki niektórych z ofiar krwawej niedzieli. Przez wiele lat krzyżem opiekowała się rodzina państwa Kominków. Podczas rozbudowy budynku Urzędu Miasta krzyż przeniesiono na miejsce gdzie stoi obecnie.

      Ważnym wydarzeniem promującym miasto jest cykliczna impreza - Rekonstrukcja bitew pod Tomaszowem. Impreza przypominająca dokonania żołnierzy września, zyskuje coraz większy rozgłos i przyciąga widzów z różnych miejsc Polski. Ostatnio autokarami przyjechali licealiści z Przemyśla.  Była to dla nich świetna lekcja historii. W naszym mieście dzięki uruchomieniu Kina 3 D i nowemu projektorowi wyświetlane są premiery filmów w aktualnym terminie razem z premierami światowymi.

      Burmistrz stwierdził, że nasze miasto cały czas rozwija się. Najprościej można udowodnić to w liczbach.  Od trzech lat pomimo nakładów inwestycyjnych z roku na rok mamy większe dochody niż wydatki. Zestawiając wydatki bieżące do dochodów bieżących były lata, że więcej wydawaliśmy niż zarabialiśmy. W roku 2013 był kryzys spowodowany koniecznością spłaty kredytu, który został zaciągnięty w latach 2009-10 w kwocie 7 mln.  Kredyt został już spłacony obligacjami. Tomaszów jest przygotowany w sensie dokumentacyjnym i finansowym aby podjąć się realizacji nowych inwestycji na przyszłość.

Maria Krenz

 

Wersja do druku Generuj PDF
---