Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Czwartek
12°
Dziś
-1°
 
Piątek, 23 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Ilona, Jerzy, Wojciech

Spotkanie z burmistrzem

30.08.2013

Spotkanie z burmistrzem

9 maja na spotkanie ze słuchaczami tomaszowskiej filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku przybył burmistrz miasta Wojciech Żukowski, który zaprezentował prelekcję nt. inwestycji i rozwoju miasta.

     W oparciu o dane statystyczne burmistrz stwierdził, że Tomaszów należy do ośrodków miejskich podlegających szybkim postępowym i dynamicznym przeobrażeniom generującym samozatrudnienie, zaś negatywnym zjawiskiem, zgodnym z trendem krajowym, jest niekorzystna sytuacja demograficzna. Od 10 lat miasto traci rocznie od 100 do 130 mieszkańców przy stanie na 1 stycznia 2013 r. 20 tys. 300 obywateli. Sytuacja demograficzna znajduje swe odbicie w liczebności uczniów w szkołach, chociaż w złagodzonej skali, bo do placówek miejskich uczęszczają uczniowie z terenu gminy Tomaszów. Za kilka lat - w 2016 roku, sytuacja ta ulegnie poprawie wobec tendencji zwiększania się liczby dzieci w wielu szkolnym jako efektu liczby urodzeń rodziców z okresu stanu wojennego.

     Po przedstawieniu danych demograficznych burmistrz zarysował najważniejsze inwestycje i zadania realizowane na terenie miasta. Jednym z zasygnalizowanych zadań jest realizacja ustawy śmieciowej jako rewolucji w zagospodarowaniu odpadów. Rada Miasta jako podstawę do sformułowania wysokości opłaty za odbiór śmieci przyjęła liczbę zamieszkałych w gospodarstwie domowym osób. Dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot miesięczna opłata wyniesie 6,50 zł od osoby miesięcznie (za odpady segregowane) i 10,50 zł (odpady niesegregowane). W opłacie tej mieści się nie tylko odbiór odpadów, ale i ich zagospodarowanie. Nowy system zagospodarowania odpadów, wprowadzany od 1 lipca br., zdaniem prelegenta zapobiegnie skutecznie podrzucaniu śmieci do koszy miejskich, do kontenerów SM, do lasu i spalaniu ich w przydomowych kotłowniach. Jeśli chodzi o inwestycje samorządu miejskiego, to priorytetowym zadaniem jest budowa krytej pływalni planowanej z myślą o mieszkańcach miasta i powiatu oraz turystach. Wniosek złożony w celu uzyskania dofinansowania tej inwestycji znalazł się na liście rezerwowej z nikłymi szansami na dotację. Ponieważ zaś nie było innego rozwiązania, zaplanowano pozyskanie środków na ten cel ze sprzedaży hotelu Laureat oraz parceli przeznaczonej pierwotnie na lokalizację basenu przy al. Sportowej. Aktualnie planuje się budowę pływalni w obrębie OSiR. W związku z tym zadaniem odbyło się spotkanie z ministrem sportu, co także nie przyniosło pozytywnego efektu. Jako że UE nie przewiduje dofinansowania budowy obiektów sportowych i z tej strony nie należy się spodziewać pozyskania niezbędnych środków, w powstałej sytuacji pozostała możliwość realizacji pływalni w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. Wyłoniony w przetargu wykonawca po zakończeniu inwestycji przejąłby część rehabilitacyjną i rewalidacyjną obiektu a miasto - pływalnię. Burmistrz przedstawiając realia tej inwestycji, nie ukrywał, że obiekt ten nie przyniesie dochodu samorządowi i zajdzie konieczność dofinansowywania obiektu nawet w wysokości ok. 1,5 mln zł rocznie.

     Kolejną z inwestycji jest zakończona już termomodernizacja 11 obiektów na terenie Tomaszowa, na przeprowadzenie której uzyskano 50% bezzwrotnej dotacji (5 mln) i zaciągnięto 45% niskooprocentowanego kredytu do spłacenia w ciągu 15 lat. Przy koszcie 10 mln realizacji tego zadania owocuje ono ewidentnymi oszczędnościami uzyskanymi przy ogrzewaniu docieplonych obiektów. Burmistrz miasta w trakcie spotkania nawiązał także do obwodnicy Tomaszowa informując, że jeszcze w tym miesiącu zostaną rozpoczęte prace realizacyjne dla utrzymania ważności pozwolenia na budowę. Inwestycja ta jest koniecznością dla miasta wobec ogromnego natężenia ruchu kołowego - ok. 20 tys. aut na dobę, w tym 50% to ruch tranzytowy a 50% - ruch lokalny. Wbrew obawom tomaszowskich przedsiębiorców podjęcie i oddanie do użytku obwodnicy nie zagraża zyskom z handlu prowadzonego z Ukraińcami, którzy przyjeżdżają do nas i przyjeżdżać będą do konkretnych sklepów i hurtowni. Z kolei zorganizowanie blokady dla wymuszenia realizacji obwodnicy ma sens, ale po 15 czerwca, jeśli zajdzie taka potrzeba. Sfinalizowanie budowy obwodnicy stworzy miastu szansę na nowe zagospodarowanie centrum, dzięki możliwości wyprowadzenia z rynku i okolic ruchu kołowego. Będzie wówczas możliwość odbudowy hal. Planuje się położenie nowej nawierzchni na rynku, nową płaszczyznową fontannę, zorganizowanie latem ogródków kawiarnianych itp. Trudnym do rozwiązania problemem jest sprawa Czajni - trzech wspólników i budynku SDH „Społem”, które to obiekty swym zaniedbaniem i brakiem estetyki kompromitują miasto. Władze samorządowe są gotowe udzielić ulg podatkowych dla poprawy estetyki tych obiektów.

     Spośród inwestycji drogowych, po budowie ulic Wilczej, Roztocze i Kusocińskiego w 2012 r., burmistrz poinformował, że w br. wchodzi do realizacji na analogicznych warunkach pozyskania 50% środków z zewnątrz, kompleksowa budowa dróg w obrębię os. Borki i ul. Łaszczowieckiej. W tym przypadku w ramach inwestycji zostanie zbudowana także kanalizacja deszczowa, co może zainteresować potencjalnych inwestorów położonym przy tym ciągu drogowym terenem podstrefy ekonomicznej. Także w br. wchodzi do realizacji przy koszcie ok. 5 mln zł pierwszy etap kompleksowej przebudowy ulicy Marsz. Piłsudskiego z kanalizacją deszczową i rondem w rejonie skrzyżowania ulic Józefowska - WP. W swym wystąpieniu burmistrz zarysował całokształt działań i starań podejmowanych w związku z planowaną budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Rogóźnie, co jednak zakończyło się odrzuceniem decyzji środowiskowej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny i utrąceniem tej tak ważnej dla miasta inwestycji. W tej sytuacji cały proces obowiązkowych procedur będzie podejmowany od początku już w oparciu o nową lokalizację i technologię.

     Na zakończenie swego wystąpienia burmistrz poinformował o opracowaniu Miejskiego Regulaminu Gospodarki Odpadami zatwierdzonym przez wojewodę, wspomniał także m.in. o przeprowadzonej modernizacji oczyszczalni ścieków i przygotowywanej analizie pod kątem spełniania przez ten zakład wymagań UE. Po prelekcji słuchacze UTW zadali szereg pytań dotyczących m.in. utylizacji elektrośmieci, segregacji odpadów, edukacji ekologicznej, planu zagospodarowania przestrzennego miasta i mocy przerobowej oczyszczalni ścieków.

     Na zakończenie spotkania w sprawach organizacyjnych zaproszono słuchaczy UTW na Piknik Rodzinny do Majdanu Sopockiego w dniu 17 maja, na koncert pt. „Oskarżeni o wierność” w dniu 18 maja, na uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej pod krzyżem powstańczym przy ul. Żeromskiego - 24 maja oraz na zakończenie roku akademickiego UTW na dzień 6 czerwca.

wed

Wersja do druku Generuj PDF
---