Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
 
Czwartek, 18 sierpnia 2022 r.
Imieniny obchodzą: Ilona, Klara, Bronisław, Helena, Bogusław

Spotkanie pokoleń

22.05.2017

      W czwartek 27 kwietnia, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, wo­bec wyraźnie zminimalizowanej krzywej wieku uczestników i nie­wiarygodnej frekwencji słuchaczy i gości, wydawało się, że ściany obiektu się rozszerzają, by podołać zadaniu pomieszczenia wszyst­kich przybyłych dla zrealizowania celu planowanego spotkania. A było nim ni mniej, ni więcej, jak kolejne już dziesiąte spotkanie pokoleń, impreza prowadzona od szeregu lat, jako stały element cyklu programowego Uniwersy­tetu, wyraźnie zdominowanego tym razem przez dzieci i młodzież. Najmłodsi - to grupa przedszkola­ków Przedszkola Samorządowego nr l im. Jana Brzechwy, przybyła wraz z opiekunami i dyr. placówki Marią Piasecką, zaś gimnazjaliści to uczniowie Gimnazjum nr l im. Orląt Lwowskich uczestniczących w spotkaniu wraz z nauczycielką Małgorzatą Malec. Wśród zapro­szonych gości znaleźli się m.in. dyr. Szkoły Podstawowej nr 3 im. drą Janusza Petera Leszek Kodymowski i Beata Łaba wicedyrektor tej placówki szkolnej, dr Anna Tur prezes Akcji Wyborczej Powiatu Tomaszowskiego, burmistrz miasta Wojciech Żukowski.

      Do tematyki spotkania poko­leń, realizowanego z pełnym powo­dzeniem w pracy tomaszowskiego UTW i z wymiernymi efektami dla stron uczestniczących w tej formie działalności, nawiązywali prowa­dzący imprezę Bronisław Umiński i Krystyna Ściborska, którzy bez sztucznego przeciągania czasu zaanonsowali występ kabaretu „Aluzja", działającego od lat przy Filii UTW, Przy akompaniamen­cie instrumentalnym i wokalnym kierownika zespołu muzycznego Henryki Hałasy i Romana Drża­ła, kilkunastoosobowy kabaret w fantastycznie wielobarwnych, ale zindywidualizowanych strojach, na poły operetkowych, na poły cygańskich, przepysznie ozdobio­nych mnóstwem cekinów i kolo­rowych aplikacji rozświetlonych blaskami lamp, wywarł wielkie wrażenie na widowni już samym ukazaniem się na estradzie i ko­stiumami zapewnił sobie, co naj­mniej 50% powodzenia.

      W końcu jednak ważniejsza była treść występu, którego ideą przewodnią był „śmiech to zdro­wie i uroda", ale i przestroga „życie przecież krótko trwa" i w domyśle - trzeba z niego korzystać ile można i „rwać jak świeże wiśnie". Nic też dziwnego, że zarysowana forma i treść występu znalazły od­dźwięk wśród publiczności w po­staci długich i gorących oklasków.

      Ręce jeszcze od nich nie ostygły a konferansjerzy już za­powiedzieli wejście na scenę przedszkolaków występujących w stylizowanych strojach ludo­wych, by zaprezentować ognisty taniec „babuszki" i rozgrzać z po­wodzeniem widownię. W kolejnym wejściu kabaretu „Aluzja", obok piosenek ilustrowanych gesta­mi i ruchem znalazły się utwory wokalne wykonywane solo i chó­ralnie, skecze i dowcipy nawiązu­jące w swej tematyce do sytuacji życiowych seniorów, a następnie miał miejsce popis choreograficz­ny gimnazjalistów gimnazjum nr 1. Wykonali oni we własnej inter­pretacji przygotowany przez Mał­gorzatę Malec walc angielski i in. a w finale cza-czę, co tak spodobało się widowni, że kier. Filii UTW za­prosiła gimnazjalistów do zacie­śnienia kontaktów.

      Tak, jak kabaret „Aluzja" roz­począł spotkanie piosenką progra­mową, tak też zakończył imprezę międzypokoleniową swym utwo­rem finałowym pt. „Kabaret żegna was", „Gdzie się podziały", „Więc śmiejmy się razem", a po owacjach na bis piosenka „Zabawa" zwień­czyła X spotkanie pokoleń, któ­rego atmosfera zapadła w pamięć wszystkim uczestnikom na długi czas.

Wojciech Dziedzic

Wersja do druku Generuj PDF
---