Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
 
Wtorek, 17 maja 2022 r.
Imieniny obchodzą: Brunon, Paschalis, Weronika, Wiktor, Stanisław, Sławomir

15 lat UTW w Tomaszowie Lubelskim

27.06.2016

15 lat UTW w Tomaszowie Lubelskim

      Praca zawodowa, rodzina, wychowanie dzieci pochłaniają nasz cały czas i energię. Dopiero kiedy z poczuciem dobrze wypełnionych obowiązków odchodzimy na emeryturę, możemy sobie pozwolić na realizację wielu niespełnionych marzeń, na swoje pasje.

      Doświadczenia życiowe sprawiają, że systematycznie przybywa nam odwagi i wiary w siebie. Doceniając swoje możliwości staramy się nadać własnemu życiu właściwy sens, poprzez poszukiwanie nowych form aktywności intelektualnej, poprzez podejmowanie wciąż nowych wyzwań, poprzez szukanie szczęścia w kontaktach z ludźmi.

      Takim wyzwaniem w naszym mieście było utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego inauguracja przypadła 22 października 2001 roku. Od tej chwili działamy jako filia Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pomysłodawcą i inicjatorem jego powstania był ówczesny wiceprzewodniczący Rady Miasta Zbigniew Skawiński, który z ówczesnym burmistrzem Ryszardem Koprowskim, i ówczesną przewodniczącą Stowarzyszenia i radną rady miasta p. Anną Tur podjęli decyzję o założeniu Uniwersytetu.

      Od 2001 roku Kierownikiem UTW w Tomaszowie Lubelskim jest mgr Jadwiga Skawińska, która swoim doświadczeniem i aktywnością wlewa wiosnę do naszych serc.

      Z niezwykle ciepłą życzliwością wydobywa, rozwija i promuje zapomniane talenty, pomaga żyć twórczo i aktywnie, dostrzegać piękno daru każdego dnia i z nadzieją podążać ku nowym wyzwaniom zmieniającej się rzeczywistości.

      Tomaszowska filia uniwersytetu jest placówką otwartą dla wszystkich, którzy kończąc pracę zawodową poszukują nowych form spędzania wolnego czasu. Jedną z takich form SA wykłady, spotkania kameralne oraz z okazji świąt państwowych i religijnych, rocznic patriotycznych.

      W październiku 2001 roku podpisaliśmy umowę - porozumienie z różnymi podmiotami umożliwiającymi wzajemną współpracę. Wśród uczestników „porozumienia” wspierających nasz uniwersytet znalazły się także między innymi - szkoły. To uczniowie wnoszą w uporządkowane życie, nas - dorosłych odrobinę młodzieńczego piękna, radości i zapału.

      Współpraca z młodzieżą sprzyja integracji międzypokoleniowej i zwiększa umiejętności komunikacyjne pomiędzy osobami młodymi i starszymi. Temu służą wszystkie realizowane przez nas projekty.

      Dziękuję dyrekcji, nauczycielom i uczniom szkół, z którymi współpracujemy na bieżąco a są to:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 3
 2. Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 3. Gimnazjum Nr 1
 4. Gimnazjum Nr 2
 5. Gimnazjum w Bełżcu
 6. Zespół Szkół Nr 2
 7. Zespół Szkół Nr 3.

      Mamy nadzieję na dalszą współpracę.

      Promujemy naszą działalność na łamach prasy lokalnej - Rewizji Tomaszowskich. Od chwili powstania wydajemy gazetkę „Tu i teraz”, oraz w wydaniu broszurowym - zeszyty historyczne w cyklu - „ocalić od zapomnienia”.

      Oferujemy słuchaczom bogaty zakres zajęć, których zadaniem jest: aktywizacja kulturalna i fizyczna seniorów, popularyzacja wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności.

      Funkcjonują także zajęcia dodatkowe dla chętnych słuchaczy, np. w mijającym roku: kurs komputerowy dla początkujących pod nazwą „Senior w sieci”, kurs komputerowy dla zaawansowanych, lektorat języka angielskiego, „ruch przy muzyce”. Działa chór „Camerata” i kabaret „Aluzja” - które dziś także obchodzą swoje małe jubileusze.

      Podsumujmy: czym dla nas seniorów słuchaczy jest Uniwersytet Trzeciego Wieku?

 • na pewno wzbogaca naszą wiedzę,
 • doskonali różne umiejętności,
 • rozbudza nowe zainteresowania,
 • promuje zdrowy styl życia,
 • integruje i poszerza zakres kontaktów społecznych.

      Za aktywną działalność otrzymaliśmy z rąk burmistrza p. Wojciecha Żukowskiego „Medal za zasługi dla Tomaszowa Lubelskiego”. Dziękujemy pięknie panom burmistrzom - obecnemu - panu Wojciechowi Żukowskiemu, i od 2001 roku - kolejno p. Ryszardowi Koprowskiemu, p. Marianowi Łysiakowi, p. Ryszardowi Sobczukowi, p. rektor Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Małgorzacie Stanowskiej i poprzedniczce p. Zofii Zaorskiej; dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej i Biblioteki Pedagogicznej, dyrekcji Tomaszowskiego Domu Kultury, Rewizjom Tomaszowskim, Muzeum Regionalnemu i Muzeum w Bełżcu, Starostwu powiatowemu w Tomaszowie Lubelskim, Annie Tur i Akcji wyborczej Na Rzecz Miasta i Regionu.

      Dzisiaj - uroczystą galą zamykamy obchody Roku Jubileuszowego.

      A więc powróćmy do wspomnień

Bogusława Marczak

Wersja do druku Generuj PDF
---