Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
 
Piątek, 3 lutego 2023 r.
Imieniny obchodzą: Wawrzyniec, Błażej, Oskar, Joanna, Telimena

L sesja Rady Miasta

28.10.2022

28 października w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim odbyły się obrady L sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miasta Mirosław Fus. Zastępca Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski Renata Miziuk złożyła sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami, informując m.in. o aktualnie realizowanych w mieście inwestycjach.

Podczas obrad L sesji Przewodniczący Rady Miasta Mirosław Fus, Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski i Zastępca Burmistrza Miasta Renata Miziuk nagrodzili za osiągnięcia sportowe Emilię Sprzęczkę uczennicę klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Tomaszowie, zawodniczkę UKS Gim Dwójka. Emilia zdobyła srebrny medal w szachach szybkich w kategorii juniorek do lat 14 podczas Mistrzostw Polski Juniorek w szachach szybkich, srebrny medal w szachach błyskawicznych w kategorii juniorek do lat 14 podczas Mistrzostw Polski Juniorek w szachach błyskawicznych, 7 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek do lat 14 w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych. Emilia klasyfikowana jest na 2 miejscu w Polsce w kategorii juniorek do lat 14 w szachach klasycznych, szybkich i błyskawicznych. Uhonorowani zostali także: trener indywidualny Emilii, Marcin Wałach, trener Ryszard Żądło oraz tata Emilii.

Podczas sesji Rada Miasta przyjęła informację o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Tomaszów Lubelski w roku szkolnym 2021/2022. Uchwalono roczny program współpracy Miasta Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2023. Radni przyjęli także zmianę uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw nauczycieli. Rada przyjęła również uchwały w następujących sprawach: opłaty targowej na terenie miasta Tomaszów Lubelski, opłaty miejscowej na terenie miasta Tomaszów Lubelski oraz określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Radni podjęli uchwałę w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszów Lubelski oraz uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski w rejonie ul. Cypriana Kamila Norwida. Zmieniono także uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu w zakresie współfinansowania przebudowy chodnika przy drodze powiatowej ulicy Wyzwolenia w Tomaszowie Lubelskim. Określono zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Przyjęto także uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. Do kategorii dróg gminnych zaliczono odcinek drogi nowo wybudowanej ul. Ofiar Bełżca na terenie miasta Tomaszów Lubelski.

Transmisję z obrad L sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski można obejrzeć klikając w link: ➫

L sesja Rady Miasta

L sesja Rady Miasta

L sesja Rady Miasta

L sesja Rady Miasta

L sesja Rady Miasta

L sesja Rady Miasta

Wersja do druku Generuj PDF
---