Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
 
Środa, 6 lipca 2022 r.
Imieniny obchodzą: Gotard, Dominika, Łucja, Teresa

Zaproszenie na spacer tematyczny

27.05.2022

Tomaszów Lubelski, 18 maja 2022 r.

 

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

 

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski zaprasza Radnych Rady Miasta, przedstawicieli osiedli mieszkaniowych, przedstawicieli organizacji społecznych, przedsiębiorców oraz zainteresowanych mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w spacerze tematycznym dotyczącym problemów obszaru rewitalizacji oraz wizji rozwoju wyznaczonej w projekcie dokumentu: „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026”, który odbędzie się w dniu 28 maja 2022 r. o godz. 10.00. Spotkanie uczestników zaplanowano w Rynku przy budynku dawnej „Czajni”. Mapkę spaceru prezentujemy poniżej.

 

Skuteczność programu rewitalizacji w dużym stopniu zależy od uczestnictwa w jego tworzeniu, dlatego zachęcamy wszystkich do udziału.

Serdecznie zapraszamy interesariuszy do aktywnego włączenia się w prace mające na celu opracowanie ostatecznego dokumentu jakim będzie Gminny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026.

Uprawnionymi do udziału w spacerze tematycznym są interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy gminy oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą, społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; organy władzy publicznej; podmioty, inne organy władzy publicznej realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Na stronie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski (https://www.tomaszow-lubelski.pl/) w zakładce GPR 2021-2026, (https://www.tomaszow-lubelski.pl/index.php?id=380) zostały udostępnione następujące dokumenty:

  1. OBWIESZCZENIE z dnia 6 maja 2022r w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie uchwalenia dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026
  2. PROJEKT UCHWAŁY Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026
  3. ANKIETA DO SPORZĄDZENIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI NA LATA 2021-2026
  4. FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI NA LATA 2021-2026
  5. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski: Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026
  6. Załączniki graficzne obrazujące propozycję wizji obszaru rewitalizacji opracowane w wyniku analizy dokumentu: Diagnoza do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026

 

Łączę wyrazy szacunku

Wojciech Żukowski
Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski

 

Trasa spaceru tematycznego

 
Wersja do druku Generuj PDF
---