Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
Poniedziałek
 
Niedziela, 19 września 2021 r.
Imieniny obchodzą: January, Konstancja, Teodor, Leopold

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski przypomina

13.09.2021

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski przypomina, że zgodnie z art. 6 ust.5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości na której prowadzona jest działalność gospodarcza ma obowiązek posiadania indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:

  • uiszczać do Urzędu Miasta opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi- za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożona deklaracją,
  • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej ( na której prowadzona jest działalność gospodarcza).

Umowy należy zawierać wyłącznie z przedsiębiorcami posiadającymi na terenie Miasta Tomaszów Lubelski wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne z terenu Miasta Tomaszów Lubelski są dostępne na stronie https://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl, zakładka Zadania Publiczne – Rejestry – Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Umowa ta musi mieć charakter pisemny.

 

Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:

  1. wszczęciem postepowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną, na podstawie art. 5 ust 7 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2021 roku poz. 888),
  2. nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2021 roku poz. 888).

Zgodnie z art. 10 ust 3 wyżej cytowanej ustawy, postępowanie w sprawach, o których mowa w ust 1 i 2 toczy się według przepisów Kodeksu postepowania w sprawach o wykroczenia.

Wersja do druku Generuj PDF
---