Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
13°
Środa
14°
 
Wtorek, 20 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Czesław, Agnieszka, Marian, Czech

XXVIII sesja VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski

19.02.2021

XXVIII sesja VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski

      19 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim odbyły się obrady XXVIII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

      Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Miasta Mirosław Fus. Sprawozdanie ze swoich prac w okresie pomiędzy sesjami złożył Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski. Na wstępie poinformował o ogromnym sukcesie Moniki Skinder, która zdobyła złoty medal Mistrzostw Świata Juniorów w narciarstwie klasycznym w miejscowości Vuokatti w Finlandii. Takiego osiągnięcia nie ma na swoim koncie nawet Justyna Kowalczyk. 17 lutego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Lub. odbyła się konferencja prasowa z udziałem Moniki Skinder. Były gratulacje i życzenia kolejnych sukcesów dla zawodniczki MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski.

      Ponadto Burmistrz w swoim sprawozdaniu mówił między innymi o zadaniach realizowanych przez Miejski Zarząd Dróg w okresie zimowym, a także o postępie prac przy budowie budynku socjalnego, remoncie kaplicy na cmentarzu komunalnym, przetargu na odnawialne źródła energii na terenie miasta. Burmistrz poinformował także, że 18 stycznia w Urzędzie Gminy Tomaszów Lubelski miało miejsce podpisanie listu intencyjnego zmierzającego do utworzenia i formalnego zatwierdzenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego działającego w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej 2021-2027. Zachęcał również do głosowania na pracę konkursową dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim, które bierze udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Działaj z imPETem!”.

      Burmistrz informował także, że trwa proces rozstrzygnięć związanych z otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Miasta Tomaszów Lubelski w roku 2021. Poinformował, iż Tomaszów, tak jak każdy samorząd, uczestniczy w koordynowaniu działań związanych ze szczepieniami. Natomiast do 12 marca można składać wnioski do kolejnej już edycji Budżetu Obywatelskiego. Została uruchomiona kryta pływalnia oraz ruszyło lodowisko przy Tomaszowskim Domu Kultury. 27 stycznia Minister Spraw Zagranicznych RP wyraził zgodę na utworzenie Związku Transgranicznego „Euroregion” Roztocze.

      Podczas obrad XXVIII sesji Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia jednorazowego wsparcia rzeczowego „Wyprawka dla Tomaszowskiego Malucha”. Kierując się chęcią pomocy w procesie wychowawczym, a także wspierając realizację funkcji rodziny wielodzietnej, podjęto inicjatywę mającą na celu jednorazowe wsparcie rzeczowe rodziny poprzez przyznanie „Wyprawki dla Tomaszowskiego Malucha”. Uprawnienie do świadczenia dotyczyć będzie dzieci zamieszkałych na terenie Tomaszowa Lubelskiego, urodzonych od 1 stycznia 2021 roku. Jednorazowe wsparcie rzeczowe przyznawane będzie do wysokości 300 zł, niezależnie od dochodów. Szacuje się, że w ciągu roku na terenie Miasta Tomaszów Lubelski z jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dzieci skorzysta ok. 140 dzieci.

      Rada Miasta przyjęła także stanowisko w sprawie reaktywacji Akademii Zamojskiej. Uchwalono również dla miasta Tomaszów Lubelski „Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2023”. Wprowadzone zostały zmiany do budżetu miasta na 2021 rok oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Przyjęto Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021 – 2025. Zawarto porozumienie dotyczące powołania Związku ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszowa Lubelskiego.

Radni przyjęli ponadto uchwały w następujących sprawach:

  • zwolnienia z opłaty drugiej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku;
  • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszów Lubelski w roku 2021”; udzielenia pomocy finansowej miastu Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu;
  • przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych dla miasta Tomaszów Lubelski na 2021 rok;
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat.

Rada Miasta rozpatrzyła także skargę mieszkańca miasta na działania Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski dotyczącą ograniczenia hałasu pochodzącego z muszli koncertowej w parku miejskim. Radni przyjęli także uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wyłączenia parkingów z użytkowania i przekazania sprawy według właściwości do Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim.

Wersja do druku Generuj PDF
---