Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
13°
Środa
14°
 
Wtorek, 20 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Czesław, Agnieszka, Marian, Czech

Apel o odśnieżanie chodników i dróg wewnętrznych

09.02.2021

Apel o odśnieżanie chodników i dróg wewnętrznych

W zawiązku z trwającym okresem zimowym Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości (użytkownikom wieczystych oraz jednostkom organizacyjnym i osobom posiadającym nieruchomości w użytkowaniu) o obowiązku odśnieżania chodników przylegających do nieruchomości, stanowiących ich własność, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) oraz usuwaniu sopli, nadmiaru śniegu z dachów, balkonów i innych elementów budowli – wszędzie tam, gdzie może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i samego budynku (art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).

Pamiętajmy, iż bardzo często ciężar zalegającego śniegu powoduje naruszenie konstrukcji dachu, stwarzając tym samym zagrożenie dla bezpieczeństwa życia i zdrowia osób przebywających w budynku jak również w jego pobliżu. Usuwanie śniegu z dachów, szczególnie budynków o dużych powierzchniach lub wieloprzęsłowej lekkiej konstrukcji, winno odbywać się pod nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną, w taki sposób, aby nie doszło do uszkodzenia konstrukcji.

Opady śniegu oraz utrzymująca się niska temperatura powodują utrudnienia w poruszaniu się jak również stanowią zagrożenie wystąpienia wypadku.

Zadbajmy o chodniki leżące przy posesjach. Ich drożność zapewni pieszym zdecydowanie łatwiejsze i bezpieczniejsze poruszanie się w trudnych warunkach atmosferycznych okresu zimowego.

Wersja do druku Generuj PDF
---