Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
12°
Poniedziałek
16°
 
Niedziela, 5 kwietnia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Katarzyna, Wincenty, Irena, Kleofas

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI
W SPRAWIE OBNIŻENIA WYSOKOŚCI OPŁAT NAKŁADANYCH PRZEZ MIASTO W RAMACH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (NIE DOTYCZY PODATKÓW)


W związku z ograniczeniem prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej, wynikającej z epidemii COVID-19 (koronawirusa) informuję, że wysokość miesięcznych opłat zostanie obniżona proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności.
Indywidualne wnioski o obniżenie wysokości opłat będą rozpatrywane po zakończeniu okresu rozliczeniowego (miesięcznie).

  Burmistrz Miasta
(-) Wojciech Żukowski

Komunikat Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

KOMUNKAT BURMISTRZA MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI
Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 13 marca 2020 r. poz. 433) od środy, 18
 marca 2020 r., wprowadza się zakaz wstępu interesantów do budynków Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski przy ul. Lwowskiej 57 i ul. Lwowskiej 53.

Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich przy ul. Lwowskiej 53 umożliwiają interesantom załatwianie spraw w budynku za pośrednictwem domofonu – wejście od strony północnej.

Sprawy, które nie wymagają osobistego udziału interesanta prosimy załatwiać: telefonicznie: sekretariat - 84 664 37 40, za pośrednictwem poczty elektronicznej – umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl lub platformy ePUAP (/0544axffa5/SkrytkaESP).

Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć w Urzędzie Miasta przy ul. Lwowskiej 57 - wrzucając kopertę do specjalnego pojemnika.

Kasa Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim do odwołania nie przyjmuje wpłat gotówkowych.
Wszelkie płatności prosimy dokonywać przelewem. Od wpłaconych po terminie opłat nie będą naliczane odsetki.

Do odwołania wstrzymane są przyjęcia interesantów przez Burmistrza, które odbywały się w każdy wtorek.

ZARZĄDZENIA WOJEWODY LUBELSKIEGO

ZARZĄDZENIA WOJEWODY LUBELSKIEGO
DOTYCZĄCE KORONAWIRUSA SARS-COV-2

11.03.2020 więcej »

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2.

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2.
02.03.2020 więcej »

Aktualności

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza do zgłaszania propozycji przedsięwzięć i projektów o strategicznym znaczeniu, których realizacja wpłynęłaby na dynamizację rozwoju regionu lubelskiego

26.03.2020 więcej »

Informacja PGKiM Sp. z o.o. w Tomaszowie Lub.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii koronowirusa SARS-CoV-2 oraz ochrony naszych Klientów i Pracowników informuje, że od dnia 23 marca 2020 roku do odwołania, zmuszone jest zamknąć Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tomaszowie Lub. przy ul. Petera 65

23.03.2020 więcej »

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

W związku aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju spowodowaną wystąpieniem i stale rosnącą liczbą przypadków zakażeń COVID-19 oraz mając na uwadze lokalizację Terenowego Oddziału w Tomaszowie Lubelskim, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, w trosce o bezpieczeństwo Dawców, uprzejmie informuję o zawieszeniu pobierania krwi w OT Tomaszów do dnia 20 marca 2020 roku. Od początku przyszłego tygodnia planowany pobór krwi 2x w tygodniu w innej lokalizacji. Informacje o miejscu i godzinach pracy tymczasowego punktu poboru przekażemy w odrębnym piśmie.

18.03.2020

KOMUNIKAT

W związku z potencjalnym zagrożeniem koronawirusem i zwiększającą się liczbą zachorowań w kraju, informuje się, że szkoły, przedszkola, żłobki, kluby dziecięce, instytucje kultury i sportu zawieszają organizację wszelkich zajęć w terminie do 25 marca 2020 r.
Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne zaleca się unikanie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe).

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski
Wojciech Żukowski

11.03.2020

Konkurs dla NGO

06.03.2020

OBOWIĄZEK POSIADANIA SKRZYNKI POCZTOWEJ

Na podstawie Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, na właścicielu lub współwłaścicielu nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny spoczywa obowiązek posiadania i umieszczenia oddawczej skrzynki pocztowej.

06.03.2020 więcej »

DZIEŃ OTWARTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

W sobotę 29 lutego 2020 roku nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 im. doktora Janusza Petera zorganizowali Dzień Otwarty dla przedszkolaków i ich rodziców

06.03.2020 więcej »

Otwarcie siłowni

Od ubiegłego tygodnia młodzież z tomaszowskich szkół może nieodpłatnie korzystać z siłowni znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Kopernika 4

05.03.2020 więcej »

Gratulacje dla stypendystów

W dniu 4 marca 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski - Burmistrz Miasta, Mirosław Fus - Przewodniczący Rady Miasta oraz Henryk Nowosad - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Tomaszów Lubelski wręczyli uczniom szkół podstawowych listy gratulacyjne

05.03.2020 więcej »

Konserwator urządzeń basenowych

OFERTA PRACY NA STANOWISKO KONSERWATOR URZĄDZEŃ BASENOWYCH

05.03.2020 więcej »

Mistrzostwa Polski Młodzików - 27-29.02.2020

Po historycznych sukcesach na OOM Śląsk 2020, gdzie juniorzy z Tomaszowa Lubelskiego wygrywają zdecydowanie klasyfikację klubową, zdobywając 7 medali, przyszedł czas na młodzików

04.03.2020 więcej »

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Przedszkolaki z Jedyneczki kontynuują swoją przygodę z Ogólnopolskim Programem – MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”
Bezpieczni z Małym Misiem”

„Książki kochają każdego, kto je otwiera, dając mu poczucie bezpieczeństwa i przyjaźń, niczego w zamian nie żądając...” Cornelia Funke

27.02.2020 więcej »

Biegi przełajowe

26.02.2020

Euroregion „Roztocze”

W dniu 24 lutego 2020 r. Wojciech Żukowski Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego i Jarosław Korzeń Wicestarosta Tomaszowski uczestniczyli w XIV sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego, podczas której Radni Województwa jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Euroregion „Roztocze”

26.02.2020 więcej »

Inwestycja proekologiczna

10.06.2019

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski informuje, że Miasto rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję proekologiczną – instalację na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca, kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła, a co za tym idzie umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska.
Poziom dofinansowania wynosi 85% minus podatek vat. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (fotowoltaika, solary) na dachach bądź elewacji budynków mieszkalnych VAT wynosi 8 %. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (solary, fotowoltaika) na dachach budynków gospodarczych bądź gruncie VAT wynosi 23 %.

W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców do składania ankiet - deklaracji udziału w Projekcie. Plik z ankietą w załączeniu (poniżej). Ankiety są dostępne również w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski w pokoju nr 20.
Do ankiety - deklaracji udziału w Projekcie należy dołączyć prawo dysponowania nieruchomości np. kopia aktu własności, wydruk z księgi wieczystej lub wypis z księgi gruntów.

 

Miasto Tomaszów Lubelski będzie odpowiedzialna za przygotowanie i wdrożenie projektu.

Uczestnicy projektu powinni mieć zweryfikowane możliwości posadowienia wybranej instalacji OZE, optymalnych dla danego gospodarstwa domowego.

Opłaty za inspekcje terenowe:

wysokość wpłaty jest równa iloczynowi ilości przeprowadzonych inspekcji dla poszczególnych źródeł OZE (instalacja solarna, instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła) i kwocie odpowiadającej danej inspekcji określonej poniżej (można wpłacać za 1,2 lub 3 analizy):

  1. Dla instalacji fotowoltaicznej – 270,50 zł
  2. Dla instalacji solarnej – 265,50 zł
  3. Dla instalacji powietrznej pompy ciepła – 310 zł
  4. Dla instalacji pieców na biomasę – 260,00 zł

.

Wszelkie pytania dotyczące strony technicznej przedsięwzięcia można kierować do działu technicznego:
tel.
12 446 4297 lub mailowo: biuro@doekogroup.pl

Ankiety uczestnictwa w projekcie oraz umowy na  analizę technicznych możliwości budowy źródła OZE można składać w od 5 czerwca 2019 r. do  19 czerwca 2019 r.

Osoby które nie uiszczą opłaty w wyznaczonym terminie nie będą mogły wziąć udziału w Projekcie.

ZAŁĄCZNIKI:
ankieta uczestnictwa w projekcie
umowa na analizę możliwości technicznych budowy źródła OZE


Prezentacja dla mieszkańców Tomaszow Lubelski - DOEKO Group

Wersja do druku Generuj PDF
---