UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Wykład mgr Jacka Pawłowskiego
„Bóg w literaturze polskiej”

Wykład dr Janusza Kudlickiego
„Choroba wieńcowa - przyczyny, jak jej zapobiegać”
Na zdjęciu dr J. Kudlicki ze Z. Skawińskim


Wykład mgr Alicji Wałkowskiej
„Od Unii Europejskiej do partnerstwa lokalnego”<-- POWRÓT