„Ja to mam szczęście...”
„Ja to mam szczęście...”

     Jakże dźwięcznie jeszcze dziś, brzmią w naszych uszach, słowa piosenki kończącej uroczystości podsumowania projektu „Wychowywać ku przyszłości”, którego byliśmy twórcami.      Gościnne progi Tomaszowskiego Domu Kultury zgromadziły partnerów projektu: Burmistrza Miasta Ryszarda Sobczuka, przewodniczącego rady Miasta Mariana Łysiaka, dyrektora Wydziału Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego Mieczysława Wiatraka, księdza dziekana Jana Krawczyka i innych, także beneficjentów: dyrekcję, grono pedagogiczne oraz młodzież Gimnazjum Nr 1 i ich rodziców.
     Prawdziwą radość, zarazem niespodziankę sprawił nam przyjazd przedstawicieli Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: dr Wiesławy Majczak redaktora naczelnego gazetki "Z życia LUTW", kierownika ds. filii Krystyny Mroczek oraz doradcy merytorycznego Lubelskiego Centrum Aktywizacji Seniorów - Elżbiety Misztal.
     Nawiązując do piosenki A. Osieckiej, my - filia tomaszowska mamy szczęście. „Szczęśliwą siódemkę” wspólnie spędzonych chwil - wykładów, wycieczek i innych form działalności mamy już za sobą.
     To bardzo dobrze, że możemy czerpać z doświadczenia i wiedzy naszych koleżanek i kolegów z Lublina. Pilnie słuchamy wszelkich rad i sugestii, które staramy się wcielić w życie.
Współpraca Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z naszą filią jest kompleksowa. To nie tylko konferencje. Pamiętamy wykłady dr Zofii Zaorskiej, dr Wiesławy Majczak, ........... Kowalik - kustosza Muzeum na Zamku, czy moich drogich przyjaciółek - Lizy Misztal i Haliny Oleksy. Te i inne osoby z Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są dla nas inspiratorami samoedukacji słuchaczy. Ich umiejętność nawiązywania kontaktu ze słuchającymi, poczucie humoru, a także sposób prowadzenia zajęć aktywizują naszą studencką społeczność.
     Wypowiedź pań: Wiesławy Majczak i Lizy Misztal, na scenie Tomaszowskiego Domu Kultury, wywołała burzę oklasków, zarówno słuchaczy, uczniów, a także władz miejskich i powiatowych.
Dla nas była to niezapomniana chwila, która wywołała wzruszenie pokrzepione nadzieją na dalszą współpracę. Współpracę, która wywoła aktywność twórczą, będzie inspiracją i motywacją do cennych, wspólnych kontaktów, a może także w przyszłości wspólnych przedsięwzięć.

Jadwiga Skawińska


<-- POWRÓT