UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

"Pisanie ikon" - spotkanie z Małgorzatą Dawidiuk i Timurem Karim

Po wykładzie - wspólne śpiewanie

Pierwsze próby chóru UTW

Piewszy występ chóru pod kierunkiem Stefanii Karczewskiej

Spotkanie z panią mgr Anną Kłos. Wykład "Emocje - przyjaciel czy wróg"

Spotkanie z Wojciechem Dziedzicem. Wykład "Tomaszów w okresie międzywojennym"

Z panem dr Wojciechem Bednarskim. Promocja Książki "Postawy mniejszości narodowych w latach 1921 - 1947"

Pani Anna Tur i pan Marian Bury wręczją indeks nowej słuchaczce pani Podniesińskiej

Spotkanie z dr Różą Popek w Zamościu

Mgr Janusz Brodowski po wykładzie "Dr Janusz Peter - społecznik i regionalista"

Spotkanie opłatkowe - 6 stycznia 2005 roku. W głębi: władze miasta, powiatu oraz Stowarzyszenia Akcji Wyborczej na Rzecz Miasta i Powiatu Forum Samorządowe

Spotkanie opłatkowe - 6 stycznia 2005 roku. Program artystyczny bożonarodzeniowy w wykonaniu słuchaczy

Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Występ w ramach przeglądu
zespołów kolędniczych


<-- POWRÓT