UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

 

Spotkanie opłatkowe 2004 rok,
słuchacze o kierownictwo UTW


Znany grafik mgr Roman Mucha
w czasie wykładu
„Jeszcze raz Las Vegas”.

Dr Janusz Kudlicki (z prawej)
przyjmuje podziękowanie
od Zbigniewa Skawińskiego.


Słuchacze UTW w czasie wykładu.
Pierwsza z lewej kierownik
Jadwiga Skawińska.

Wykład inauguracyjny wygłosiła
dr Zofia Zaorska.
 


Burmistrz Miasta mgr Marian Łysiak
w czasie inauguracji roku
akademickiego 2003/2004.

Słuchacze UTW w oczekiwaniu
na wykład.
 


Kierownik i Rada Słuchaczy UTW
przed gmachem Starostwa.

 
 


Słuchacze UTW
w programie poetyckim w czasie
spotkania opłatkowego 2004 rok.

Życzenia od słuchaczy OTW
Teresy Łaby i Bolesława Cisło
dla kierownika UTW Jadwigi Skawińskiej.
<-- POWRÓT