UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Spotkanie z pisarzem hrabią Janem Tyszkiewiczem

19 maja 2005 r. – Sala narad w Urzędzie Miasta


Foto: Kazimierz Harbuz
<-- POWRÓT