UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
„Od pieśni archaicznej
do opracowań artystycznych”


mgr Marian Gumiela z Zespołem „Tomaszowiacy”
07.10.2004 r.<-- POWRÓT