U nas też są talenty

U nas też są talenty

     W mroźne styczniowe popołudnie (26.01.) rozgrzewał nas swoją erudycją ks. prof. Tadeusz Guz, prodziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lub. Ks. Profesor jest filozofem i jak sam twierdzi, chce być blisko człowieka, a nie zamykać się w murach uczelni. Wysoko ceni ludzi, którzy niezależnie od wieku, pragną zdobywać wiedzę i poznawać prawdę.
     Te osobiste wyznania niezmiernie pasowały do tematu wykładu zaprezentowanego słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku - „O talentach człowieka”.
     Według Biblii Bóg stworzył człowieka na swój obraz i na podobieństwo swoje. Tak więc człowiek stał się stworzeniem rozumnym i otrzymał dar talentu. Człowiek potrafi formułować materiał (słowa, dźwięki, drewno, barwy itp.). Potrafi formować dzięki swoim zdolnościom, czasem zdolnościom wybitnym w jakiejś dziedzinie czyli dzięki talentowi. Talent jest dziedzicznym darem od Boga czy darem natury. Ale dar ten trzeba koniecznie rozwijać do tego stopnia, aż wyda pożądany owoc. Ks. Profesor stwierdził, że dziedziczymy tylko 5% talentu, a resztę trzeba wyćwiczyć. Aby sprostać owym ćwiczeniom, nieodzowna jest pilność oraz silna wola. W dodatku im większy talent, tym większe wymagania stawia się przed nim. Wielkie rozczarowanie wywarłby bubel, gdyby wyszedł spod ręki sławnego artysty.
     Są też ludzie nieuzdolnieni, ale każdego człowieka trzeba akceptować, postępować z nim szczerze i z miłością kształtować jego osobowość.
     Aby rozwijać talenty, czy po prostu człowieka, potrzebne są różne szkoły i odpowiednie metody kształcenia. Ks. prof. T. Guz jest zwolennikiem rozwijania przede wszystkim myślenia. Uważa, że nie wolno ograniczać się tylko do zapamiętania np. paragrafów w kodeksie czy wzorów matematycznych, ale trzeba zrozumieć sens, istotę owego paragrafu czy wzoru. Istotą nauki jest bowiem zgodny z prawdą akt myślenia.
     Ks. Profesor zwrócił też uwagę na to, że w dzisiejszych czasach płynie do nas, a szczególnie do dzieci i młodzieży mnóstwo różnorodnych informacji: z telewizji, internetu, komputera i innych mediów. Ponieważ umysł ludzki nie może tego wszystkiego objąć i zrozumieć, dlatego sytuacja ta nie zawsze sprzyja rozwojowi myślenia i dostęp do tych środków, zwłaszcza dzieci trzeba ograniczać.
     Po tym pięknym wykładzie nastąpił równie piękny popis talentów naszych słuchaczy. Pani I. Ostojska z talentem zaprezentowała znakomity wiersz o dźwiganiu krzyża. Pani A. Sosnowska bardzo ładnie, subtelnym i wyrazistym głosem zaśpiewała pieśń, również o krzyżu. Nasza poetka, pani Z. Dyda zaprezentowała swój wiersz, jak sama zaznaczyła - skreślony na kolanie, którego fragment brzmi:
„Dojrzałe życie nie da się przekreślić,
Nie podda się też samotności.
Ten wiek wyzwala cnoty dobroci, życzliwości, pokory,
Nawet talenty,
W które wyposażył Bóg Stwórca...”

Marian Bury<--   Powrót