Uniwersytet Trzeciego Wieku
Spotkanie z judaizmem
Spotkanie z judaizmem

     13 stycznia był dniem szczególnym dla słuchaczy tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a to z uwagi na fakt, że nasi studenci mieli zaszczyt spotkać się z nowo wybranym kierownikiem Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Małgorzatą Stanowską.
     Po powitaniu i przedstawieniu tak szacownego gościa przez kier. UTW Jadwigę Skawińską odbył się wykład poprowadzony przez Małgorzatę Stanowską na temat kultury i historii narodu żydowskiego, podstawowych elementów jego tradycji i stereotypów krążących wokół stosunków polsko-żydowskich. Wykładowca - stypendystka Instytutu Yad Vashem, kilkakrotnie przebywająca przez dłuższy okres w Izraelu, a nauczyciel historii z wykształcenia, ze znajomością rzeczy, doskonałą erudycją i elokwencją oraz z wykorzystaniem środków multimedialnych poprowadziła zajęcia, pochłaniając bez reszty uwagę i zainteresowanie słuchaczy. Ilustrując wykład licznymi fotografiami i schematami, objaśnieniami oraz tekstem, przedstawiła podstawowe pojęcia z zakresu judaizmu, jak: Tora, Talmud, elementy ubioru - jarmułka, tałes i in., znaczenie i symbolikę mezuzy, menory, teflinu i macew. Nawiązała do podstawowych faktów historii Izraela, a w tym do zburzenia świątyni w Jerozolimie i rozproszenia Żydów. Wyjaśniła również kwestię języka hebrajskiego i jidysz. Przedstawiła również święta obchodzone w żydowskim roku liturgicznym, obowiązujące w Izraelu, datowanie jak i nazwy dni tygodnia z uwzględnieniem szabatu i obowiązujących w tym dniu przepisów i zakazów. Podkreśliła rolę i znaczenie kahału jako samorządu społeczności żydowskiej z bardzo szerokimi uprawnieniami, a ponadto synagogę jako nie tylko dom modlitwy, ale i miejsce spotkań. Dużo uwagi poświęciła na omówienie problematyki śmierci, pogrzebu i żałoby w rodzinie jak i kwestii koszerności dotyczącej nie tylko szczegółów przyrządzania potraw, ale i przestrzegania zasad higieny. Wykładowca podzieliła się osobistymi wrażeniami z pobytu w Izraelu oraz spotkań i rozmów z jego mieszkańcami. Z naciskiem uwypuklała fakt ogromnego znaczenia Tory i religii judaistycznej dla Żydów jako zasadniczego spoiwa łączącego naród żydowski żyjący w rozproszeniu na całym świecie i przeciwdziałającego wynarodowieniu. W końcowej części wykładu odpowiadała na pytania słuchaczy dotyczące obrzędów związanych z urodzinami i weselem w społeczności żydowskiej oraz zachęcała do lektury na ten temat. W imieniu samorządu słuchaczy podziękowania wykładowcy złożył Mieczysław Piwko, wręczając album o Tomaszowie, zaś kierownik filii J. Skawińska z okazji Nowego Roku życzyła szczęścia, miłości, zdrowia, dobroci i satysfakcji z pracy. W części końcowej spotkania M. Stanowska przedstawiła program obchodów jubileuszu XXV - lecia LUTW, zachęcając przy tej okazji do nadsyłania materiałów do okolicznościowego wydawnictwa. W komunikatach zamykających spotkanie poinformowano o wyjeździe na występ operetki, o organizowanej zabawie karnawałowej 11 lutego i planowanych wycieczkach, zaś pp. Janina Dzika, Zofia Polańska i Maria Cichoń otrzymały podziękowania za bezinteresowną pracę w komisji konkursowej.
wed


Fot.: Zbigniew Skawiński

<-- POWRÓT