Starzy nie musza być niedołężni
Starzy nie musza być niedołężni

     Tomaszowska Filia Uniwersytetu Trzeciego Wieku wznowiła działalność 25 września, aczkolwiek inauguracja roku akademickiego w naszym UTW będzie mieć miejsce 9 października br. Na pierwszym spotkaniu wysłuchaliśmy wspaniałego wykładu mgr Wandy Budzanowskiej-Bratko, rodowitej tomaszowianki, która wraz z mężem mieszka obecnie w Kanadzie. Pani Wanda jest dyplomowanym refleksologiem Międzynarodowego Instytutu Refleksologii i nauczycielom zawodu. Jest też założycielem Polskiego Instytutu Refleksologii.
     Słuchacze UTW z dużym zainteresowaniem śledzili wykład o dobrodziejstwach wynikających ze stosowania refleksologii, wykładu z akcentowanym na wstępie hasłem: „To, że jesteśmy starsi, nie znaczy, że musimy być niedołężni”. Zainteresowanie tematem wynikało nie tylko z tego, że refleksologia staje się najciekawszą formą terapii, ale też z tego, że Pani Wanda mówiła o tym z wielkim znawstwem, komunikatywnie, z pełnym zaangażowaniem i głęboką wiarą w to, o czym mówiła.
     Trudno byłoby, nawet w obszernym artykule przedstawić treść wykładu, a tym bardziej opisać zagadnienia lokalizacji refleksów w stopach i dłoniach oraz odpowiadających im częściach ciała ludzkiego.      Nieco informacji na ten temat podaje artykuł pt.: „Refleksologia drogą do dobrego zdrowia” zamieszczony w „ReWizjach Tomaszowskich” nr 19 z datą 19.09 - 2.10. Podstawową wiedzę na ten temat można znaleźć w podręczniku „Lepsze zdrowie z refleksologia stóp i rąk” autorstwa Dwight C. Byers, a przetłumaczonym z języka angielskiego na język polski przez Wandę Budzanowską-Bratko oraz w książce naszej rodaczki pt.: „Praktyczna refleksologia drogą do zdrowia”.
     Wymienione książki można nabyć u Państwa Bratko, którzy do końca października br. mieszkać będą w Tomaszowie przy ul. T. Zamojskiego 8. Kontakt: tel. 695-586-005.

Marian Bury


<-- POWRÓT