Uniwersytet Trzeciego Wieku
"Rola więzi emocjonalnych między ludźmi".
Docenić czas "późnej dorosłości"

     Psycholog Celina Sobczuk poprowadziła zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Tematem wykładu była "Rola więzi emocjonalnych między ludźmi".
     Zajęcia edukacyjne Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tomaszowie Lub. odbywają się w Tomaszowskim Centrum Kształcenia Seniora, gdzie od roku ma swoją siedzibę UTW. Największym zainteresowaniem cieszą się wykłady z psychologii.
     Niezwykle interesujące zajęcia przeprowadziła pani psycholog Celina Sobczuk na temat "Roli więzi emocjonalnych między ludźmi". Wybór tego tematu podyktowany był refleksją nad biegiem życia człowieka, nad jego rozwojem, nad dojrzewaniem do osiągnięcia kolejnych etapów życia, nad ich doświadczeniem i przeżywaniem. Więzi emocjonalne kształtują się już w początkowych fazach rozwoju człowieka pod wpływem jego relacji z poszczególnymi członkami rodziny. Psycholog podkreśliła, że właśnie dziadkowie nadają tym więzom prawdziwy sens i głębię. Starość bowiem, niesie w sobie potencjał pogłębienia życia duchowego i więzi z innymi ludźmi, co dobrze uzupełnia i kompensuje świat wartości pokolenia rodziców, gdzie z kolei niekiedy dominują: nastawienie na konsumpcję, na indywidualny sukces, rywalizację itp.
     Dzieci, które dużo czasu spędzają z dziadkami, doceniają ich cierpliwość, opiekę i wspólną zabawę, na którą rodzice nie mają czasu. Bardzo ważne są także stosunki między dorastającymi wnukami i dziadkami. Rozszerzają krąg doświadczeń społecznych i psychicznych, stwarzają podstawy kształtowania się poczucia zakorzenienia w przeszłości rodziny i tym samym sprzyjają rozwojowi tożsamości indywidualnej.
     Jak ważny to problem, podkreśliła dyskusja, która wywiązała się po wykładzie. Seniorzy wspominali moment przyjścia na świat pierwszego wnuka. Podkreślali, iż miłość do wnuków jest bardziej świadoma, a stosunek do nich jest łagodniejszy niż do własnych dzieci.
     Istotą "dziadkowania" jest pełnienie swoich ról w oparciu o więzi emocjonalne. Wspólne przebywanie daje poczucie miłości i bezpieczeństwa. Wychowawcza rola dziadków realizuje się przez opiekę nad dzieckiem z jednej strony oraz jest wsparciem dla rodziców dziecka z drugiej strony. Dzięki wnukom dziadkowie czują się młodsi i wciąż potrzebni, a to stymuluje ich do podejmowania nowych aktywności życiowych.
Jadwiga Skawińska


Fot.: Zbigniew Skawiński

<-- POWRÓT