UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

„Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”.
(Dz.20,35)

Czy warto było?

”...Skłonność do dawania jest niejako wpisana w naturę ludzką, każdy człowiek odczuwa potrzebę kontaktu z innymi i realizuje się w pełni, gdy w wolności serca czyni dar z siebie”
Jan Paweł II

     W przede dniu jubileuszu 5-lecia warto podjąć próbę oceny działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tomaszowie Lubelskim i zastanowić się czy powołanie go było celowe.
     Praca zawodowa, rodzina, wychowanie dzieci pochłaniają cały nasz czas i energię.
     Dopiero, kiedy z poczuciem dobrze wypełnionych obowiązków odchodzimy na emeryturę, możemy pozwolić siebie na realizację wielu niespełnionych marzeń, na swoje pasje. Teraz już wiem, iż nieprawdą jest, że ludzie, którzy przestają pracować zawodowo powinni zadowolić się spokojem, który niesie ze sobą wiek dojrzały.
     Często nie uświadamiamy sobie, że żyjemy otoczeni niezwykłością, że każdy nowy dzień to dar.
     Przejście na emeryturę, na inny tryb życia, pozwoli dostrzec tę prawdę. Pozwoli na nowo dostrzec piękno, które tkwi w nie tylko otaczającej nas przyrodzie, ale i w ludziach. Pozwoli pochylić się nad cudami świata.
     Doświadczenia życiowe sprawiają, że systematycznie przybywa nam odwagi, wiary w siebie.
     Doceniając swoje możliwości staramy się nadać własnemu życiu właściwy sens poprzez poszukiwanie nowych form aktywności intelektualnej, poprzez podejmowanie wciąż nowych wyzwań, poprzez szukanie szczęścia w kontaktach z ludźmi.
     Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku - Filia w Tomaszowie Lubelskim wychodzi naprzeciw ludziom ciekawym świata i osiągnięć nauki. Ludziom - wrażliwym na to, co piękne i dobre.
     W ciągłym odkrywaniu świata, w odkrywaniu prawdy o sobie pomagają nam wykłady edukacyjne.
     Rozmowy, wycieczki krajoznawcze, spotkania z okazji Świąt, rocznic patriotycznych dostarczają wiele radości i integrują naszą społeczność.
     Wśród uczestników "Porozumienia" wspierających UTW znalazły się także m.in. szkoły. To uczniowie wnoszą w uporządkowane życie ludzi dorosłych odrobinę młodzieńczego piękna, radości i zapału. Współpraca z młodzieżą sprzyja integracji pokoleniowej i zwiększa umiejętności komunikacyjne pomiędzy osobami młodymi i starszymi.
     Nie sposób pominąć zaangażowania tych, którzy postanowili sprawdzić się w nowej sytuacji. Widzę ich zapał i radość z możliwości dzielenia się swoją mądrością życiową i doświadczeniem z innymi ludźmi oraz chęć uczynienia dla nich czegoś pożytecznego.
     Cotygodniowe spotkania nauczyły mnie żyć twórczo i aktywnie. Pozwoliły na kontakty z ludźmi o podobnych problemach i aspiracjach, wzbogaciły moja wiedzę o kraju i świecie. UTW to jeszcze jedna wielka szansa na urozmaicenie swojego życia na emeryturze.
Tak więc odpowiadając na pytania zadawane w tytule, stwierdzam, iż warto było. Warto uczyć się przez całe życie. Promujemy naszą działalność na łamach prasy lokalnej i stronie Internetowej: www.tomaszow-lubelski.pl od początku wydajemy gazetkę „Tu i teraz”, w której słuchacze mają możliwość wypowiedzenia się na każdy temat. W tym roku po raz pierwszy wydamy zeszyt historyczny w cyklu „Ocalić od zapomnienia” pt. „Przeszłość odległa lecz niezapomniana”. Zeszyt ten jest efektem jednego ze spotkań, w czasie którego słuchacze dzielili się swoimi wspomnieniami z okresu wojny. Było to bardzo wzruszające spotkanie pokoleń.
     Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tomaszowie Lubelskim oferował słuchaczom bogaty zakres zajęć, które miały na celu: aktywizację kulturalną i fizyczna seniorów, popularyzację wiedzy o narodach i państwach Unii Europejskiej, a także o naszej ojczyźnie i regionie oraz edukację w zakresie języków obcych. Funkcjonowały także różne koła zainteresowań, które powstają z oddolnej inicjatywy seniorów m.in. dziennikarskie, chór, duszpasterstwa akademickiego.
     Każdego roku przeprowadzane są ankiety ewaluacyjne, które sprawdzają poziom zadowolenia seniorów z poszczególnych zajęć i służą do planowania i rozszerzenia dotychczasowej oferty edukacyjnej. Od tego roku seniorzy podejmowali także liczne działania oparte na wolontariacie, skierowane do ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
     Działalność UTW odmieniła życie wielu mieszkańcom nie tylko z Tomaszowa Lubelskiego, ale także z Tyszowiec, Werbkowić, Bełżca czy Jezierni (skąd na zajęcia dojeżdżają nasi słuchacze).
     Seniorzy stali się bardziej sprawni duchem i ciałem. Mają swoje ulubione zajęcia, w których aktywnie uczestniczą. Czują się przez to potrzebni i docenieni. Ciągłe zdobywanie nowej wiedzy, ciekawość świata i otwartość na innych ułatwia słuchaczom UTW aktywnie uczestniczenie w życiu społecznym.
     Z cała odpowiedzialnością mogę stwierdzić iż Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tomaszowie Lubelskim jest znaczącą instytucją edukacyjną, kulturową, prozdrowotną, rekreacyjną, integracyjną i terapeutyczną.
     Słowa uznania, szacunku i podziękowania kieruję do Władz Miasta, Starostwa, Stowarzyszenia Akcji Wyborczej na Rzecz Miasta, Kierownictwa Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób, dzieląc się własnym doświadczeniem oraz wiedzą pomagali nam w utworzeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tomaszowie Lubelskim.

     Zapraszam na V inaugurację roku akademickiego 2005/2006
  • 29 września 2005 godzina 1500, Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim
  • 30 września 2005 godzina 1800 w Kościele NSPJ odbędzie się Msza Święta w intencji dobroczyńców, wykładowców i słuchaczy UTW

Jadwiga Skawińska


<-- POWRÓT