Uniwersytet Trzeciego Wieku
O matce pieśń
O matce pieśń

     Jakby w cieniu codzienności, zdominowanej i przytłoczonej medialnymi doniesieniami i tematami o powodzi oraz kampanii wyborczej, znalazło się na marginesie i w całkowitym zapomnieniu jakże ważne święto - Dzień Matki.
     Na przekór tej niezasłużonej amnezji pamiętano jednak o tym w tomaszowskiej filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku, gdzie zorganizowana została okolicznościowa uroczystość. 26 maja w sali konferencyjnej UM, w obecności zebranych studentów, spotkanie poświęcone obchodom tego święta zainaugurowali członkowie Zespołu Literackiego. Zaprezentowano bogaty wybór tekstów poetyckich autorów polskich i obcych wyrażających miłość i czułość dla naszych Mam, uwypuklano wdzięczność i szacunek dzieci, ukazano rolę matki w rodzinie i społeczeństwie, uzewnętrzniano wszelkie rodzaje skojarzeń wiążących się z postacią matki od dzieciństwa po starość. Deklamacjom nacechowanym dużym ładunkiem emocjonalnym towarzyszyło słowo wiążące prezesa Zespołu Literackiego - Janiny Dzikiej, które wniosło atmosferę powagi i skupienia, spotęgowaną przez włączenie się do części artystycznej kwartetu bardzo męskiego. Grupa ta przy akompaniamencie Marii Bielak wykonała szereg świetnie przygotowanych pieśni eksponujących uczucia do matki. Recytacje i repertuar pieśni, a następnie bardzo osobiste refleksje Piotra Bojko i Andrzeja Malca owocowały takim natężeniem nastroju, że obudziły wśród słuchaczy i wykonawców silną falę wspomnień, marzeń i emocji skutkujących autentycznym wzruszeniem, drżeniem i łamaniem się głosu i nieledwie szlochem, co świadczyło o głębokim przeżywaniu treści programu i pełnej identyfikacji z autorami i artystami. Na zakończenie spotkania, także niekryjąca wzruszenia kierownik filii UTW Jadwiga Skawińska, gorąco podziękowała autorom i wykonawcom imprezy, a w części informacyjnej przypomniano o terminie wycieczki po Roztoczu oraz o następnym zebraniu słuchaczy UTW zamykającym rok akademicki 2009/2010.

wed


<-- POWRÓT