Uniwersytet Trzeciego Wieku
"Nie skarby są przyjaciółmi, ale przyjaciele skarbem"
"Nie skarby są przyjaciółmi, ale przyjaciele skarbem"

"Czy jest coś piękniejszego niż starość otoczone młodością, która jeszcze czegoś chce nauczyć?"

Cycero


     10 czerwca 2009 roku w Tomaszowskim Domu Kultury odbyła się uroczysta gala podsumowująca rok akademicki, a zarazem projekt Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod hasłem "Nie skarby są przyjaciółmi, ale przyjaciele skarbem".
     Galę zaszczycili wicestarosta tomaszowski Jan Wojtowicz, zastępca burmistrza Tadeusz Żółkiewski, przewodniczący Rady Miasta Marian Łysiak, wiceprzewodniczący Ryszard Koprowski, naczelnik wydziału oświaty Henryk Nowosad oraz dyrektor PPGKiM Andrzej Szwugier.
     Kierownik UTW, Jadwiga Skawińska, witając zaproszonych gości szczególnie serdecznie powitała beneficjentów projektu: dyrekcję, grono pedagogiczne, rodziców i uczniów Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Lub. Dyrektor gimnazjum Anna Piotrowska podziękowała kierownictwu UTW za możliwość uczestniczenia w projekcie podkreślając jego ogromne walory wychowawcze. Dla UTW jest to już trzeci projekt promujący wzmacnianie więzi międzypokoleniowej. Przyniósł on także korzyści seniorom. Taka współpraca wzmacnia poczucie zakorzenienia i integruje lokalne społeczności. Dobre kontakty z uczniami wzbudziły pozytywną energię u ludzi starszych i były okazją otwarcia się na świat. Okazało się także iż młodzież chętnie czerpie z doświadczenia starszych i chce słuchać o tym co. Jedną z ważniejszych form realizacji projektu były wykłady z zakresu edukacji obywatelskiej przygotowane i przekazane profesjonalne przez Wojciecha Żukowskiego i Ryszarda Sobczuka oraz z dziedziny literatury, kultury i sztuki przez Annę Wolczyk i Urszukę Kędrę - szkolnego koordynatora projektu. Projekt ubogacały programy edukacyjne przygotowywane przez Urszulę Kędrę i Małgorzatę Giskę, które stwarzały uczestnikom możliwość dzielenia się dokonaniami i talentami. Takim był program "A w sercu ciągle maj", w którym wystąpili zarówno uczniowie gimnazjum jak i seniorzy UTW. Zaprezentowali oni - niezwykle kolorowo i śpiewająco - Polskę lat ´60, ´70, ´80 i ´90 XX wieku. Przygotowana przez uczniów prezentacja multimedialna pokazywała najważnieje wydarzenia i postaci, które warto ocalić od zapomnienia. W programie znalazło się także miejsce zarówno na scenkę satyryczną w wy konaniu kabaretu UTW "Szwagry" oraz wiersz "Życie jest darem", który deklamowała autorka - Janina Dzika z zespołu literackiego UTW.
     Tradycyjne "Ale to już było" zakończyło rok pracy nad projektem, do której to piosenki nawiązał zastępca burmistrza zastępca burmistrza Tadeusz Żółkiewski "chociaż nam lat przybyło, to wciąż jesteśmy tacy sami". A jak zauważył wicestarosta Jan Wójtowicz "seniorom udzieliła się młodość i dynamizm młodych artystów, a z drugiej strony wielki profesjonalizm, umiejętność i dojrzałość, i to jest chyba najlepszy przykład współpracy międzypokoleniowej."

<-- POWRÓT