Koncertowa promocja
W tomaszowskim UTW

Koncertowa promocja

     Spotkanie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz zaproszonych gości, które odbyło się w czwartek 25 października w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, od początku do końca przebiegało pod znakiem pieśni i poezji. Wynikało to bezpośrednio z tematyki i założenia imprezy, która poświęcona była promocji tomiku wierszy Zofii Dydy zatytułowanego "Kocham cię, ziemio ojczysta". Na tę niecodzienną uroczystość obok słuchaczy UTW przybyli zaproszeni goście: w osobach: ks. dziekana parafii pw. NSPJ Jana Krawczyka, Burmistrza Miasta Ryszarda Sobczuka, wiceburmistrza Tadeusza Żółkiewskiego, Anny Tur Przewodniczącej Zarządu Akcji Wyborczej na Rzecz Miasta i Regionu Forum Samorządowe, Janusza Brodowskiego dyrektora Tomaszowskiego Domu Kultury, grupy młodzieży z Zespołu Szkół nr 2 z klasy 3 a, zaś honorowym gościem wieczoru była autorka wierszy Zofia Dyda, której towarzyszyła najbliższa rodzina i przedstawiciele władz z rodzinnej miejscowości poetki - sekretarz UG Werbkowice Sławomir Bednarczuk i dyr. GOK Edyta Maciuk, Zofia Pietruk kier. GOPS oraz Maria Marud kierownik Klubu Literackiego Hrubieszowskiego Domu Kultury.
     Po oficjalnym otwarciu spotkania i powitaniu gości przez kierownik UTW Jadwigę Skawińską, pałeczkę przejęła prowadząca imprezę Jadwiga Dziedzic, która przedstawiła bohaterkę wieczoru, jej drogę życia, dotychczasowy bogaty dorobek twórczy, by następnie przejść do szczegółowego zaprezentowania nowego zbioru wierszy. W prezentacje te były umiejętnie wplecione przerywniki w postaci pieśni solo i w duecie z towarzyszeniem akompaniamentu w wykonaniu Marii Bielak a także recytacje na tle wyciszonej muzyki. Jako soliści wystąpili: Alicja Sosnowska, Zbigniew Parol, Waldemar Mazurek, Andrzej Malec, Jan Kuśmierczuk, zaś w duecie - Alicja Sosnowska i Waldemar Mazurek. Natomiast wiersze recytowali: Alicja Sosnowska, Zofia Parol, Irena Ostojska, Helena Fiutka i Urszula Szałapska. Nie trzeba dodawać, że trafny dobór wierszy i poziom wykonania pieśni oraz recytacji zaowocował wytworzeniem się jedynego w swoim rodzaju na poły sentymentalnego, na poły lirycznego nastroju i atmosfery skłaniającej słuchaczy do głębokiej osobistej refleksji, do snucia wspomnień, ale i wybiegania w przyszłość, do zadumy i oderwania się od codziennej szarej rzeczywistości. Szczególne wrażenie na uczestnikach spotkania promocyjnego zrobiła recytacja utworów własnych przez samą autorkę oraz jej córkę Bogusławę Marczak, zaś niespodziewanym efektem tego wieczoru była po mistrzowsku wykonana pieśń "Mama" przez Wiesławę Dziurę, która wręcz zachwyciła obecnych i wielu osobom wycisnęła łzy autentycznego wzruszenia.
     Stąd też słowa ks. dziekana J. Krawczyka, który z całym uznaniem stwierdził w swym wystąpieniu, że "poeta ma duszę anioła, dostrzega piękno świata człowieka i Stwórcy". Wysoko ocenił posiadany przez Zofię Dydę dar od Boga, dziękując jednocześnie za daną mu możliwość korzystania z tego daru i chyląc przed nim czoła błogosławił jej. Radna Rady Miasta, Janina Iwanicka, w słowach przepojonych emocją dziękowała za przeżytą ucztę duchową i wręczając poetce wiązankę kwiatów z całego serca życzyła jej zdrowia oraz sił i natchnienia do kontynuowania twórczości. Z kolei goście z Werbkowic złożyli p. Zofii Dydzie życzenia, wręczyli kwiaty oraz listy gratulacyjne zapraszając jednocześnie UTW na imprezę promocyjną w Werbkowicach, po czym Maria Goral wygłosiła okazjonalnie napisany własny wiersz na cześć poetki wyrażając uznanie i hołd, co zostało sfinalizowane gremialnym odśpiewaniem "Stu lat" i burzliwymi owacjami wszystkich obecnych.
     Gorące, płynące z głębi serca życzenia oraz kwiaty złożył Zarząd UTW, zaś Burmistrz Miasta pozostając pod wrażeniem zarówno treści wierszy, jak i atmosfery całej uroczystości podziękował poetce, podkreślając jej niewątpliwy talent, wątki regionalne i patriotyczne występujące w twórczości oraz życzył jej dalszej owocnej pracy literackiej.
     Następnie honorowy gość wieczoru podziękował za umożliwienie promocji w ramach zajęć UTW, wręczył tomiki wierszy gościom spotkania, zaś kierownik Uniwersytetu J. Skawińska wyraziła słowa wdzięczności wszystkim uczestnikom spotkania, prowadzącej, występującym artystom, akompaniatorce, młodzieży z ZS nr 2, jak i zaproszonym gościom.
wed

<--   Powrót