Kolędowe spotkanie pokoleń
W tomaszowskim UTW

Kolędowe spotkanie pokoleń

     W ramach realizowanego przez tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku projektu pt. „Wychować ku przyszłości”, dniu 6 grudnia w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się swoiste spotkanie pokoleń - seniorów UTW z grupą młodzieży Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich.
     Spotkaniu tym, przebiegającym w prawdziwie świątecznej już aurze, o czym świadczył zarówno program, jak i udekorowane stroikami stoły i blask zapalonych świeczek, obok słuchaczy UTW i młodzieży jako beneficjentów projektu uczestniczyli zaproszeni goście: wicestarosta Jan Wójtowicz, Burmistrz Miasta Ryszard Sobczuk, przewodniczący Rady Miasta Marian Łysiak, Anna Tur, dyr. Tomaszowkiego Domu Kultury Janusz Brodowski, Stanisław Sikora Dyrektor Gimnazjum nr 1 oraz pedagog szkolny Barbara Krawczyk.
     Po okolicznościowym wystąpieniu kierownik UTW Jadwigi Skawińskiej, uczniowie Gimnazjum nr 1 zaprezentowali program artystyczny pt. „W kolebce czasu”, przygotowany pod kierunkiem Małgorzaty Korzeniowskiej-Witt, Agnieszki Klimeckiej-KrawczykElżbiety Jastrzębiec. Uczniowie doskonale prezentujący się w mundurkach szkolnych z logo swej placówki, występując z akompaniamentem zespołu instrumentalnego, przedstawili uczestnikom spotkania nie tylko szereg pieśni kościelnych polskich i obcych dotyczących Bożego Narodzenia, ale także najważniejsze elementy świątecznej tradycji, obyczaje i wierzenia związane z okresem świąt oraz pełną wymowę ich symboliki.
     Widzowie niczym w transie, w ciszy pełnej skupienia i uwagi, wysłuchali od początku do końca koncertu kolęd wyrażających wiarę w drugiego człowieka oraz ufność w dobroć i miłosierdzie Najwyższego, potrącając najbardziej czułe struny w sercu każdego i budząc utajone wspomnienia z dzieciństwa. Burza oklasków na zakończenie koncertu oraz kosz słodyczy dla wykonawców od św. Mikołaja stanowiły wyraz uznania i wdzięczności słuchaczy UTW.
     Z kolei po krótkiej przerwie na estradzie zaprezentowali się seniorzy UTW. W programie przygotowanym i reżyserowanym przez Alicję Sosnowską znalazły się nieznane i mało znane kolędy wykonywane solo i w duecie z akompaniamentem Marii Bielak oraz recytacje wierszy o treści świątecznej. W tej części programu, gdzie jej animatorka zaprezentowała próbkę swych możliwości artystycznych, twórczych i organizacyjnych nie zabrakło także pogłębionej refleksji, zaś publiczność ponownie znalazła się pod wrażeniem i uległa bez reszty magii treści i formy przedstawionych utworów. Wyrazem tego były nie tylko owacje, ale i wtórowanie widzów artystom śpiewającym na estradzie. Program występu seniorów UTW, którego autorką szeregu tekstów była także A. Sosnowska zakończyły upoetyzowane życzenia i wykonana przez duet kołysanka.
     Kierownik UTW J. Skawińska zamykająca spotkanie złożyła gorące podziękowania wszystkim występującym wykonawcom, reżyserom i przygotowującym program oraz akompaniatorce. Poinformowała również oficjalnie o sukcesie chóru UTW CAMERATA, który 1 grudnia podczas finału VIII Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów w Dęblinie, odbywającym się przy silnej obsadzie i licznej konkurencji zdobył zasłużone w pełni II miejsce. Absolutnie bezkonkurencyjnym mistrzem tego finału okazała się A. Sosnowska z UTW, która w kategorii recytacji zajęła bezapelacyjnie I miejsce a w kategorii duetów z Waldemarem Mazurkiem zdobyła III miejsce. Natomiast w kategorii solistów A. Sosnowska uplasowała się na III pozycji ex quo quo Waldemarem Mazurkiem. W kontekście tego sukcesu skierowano podziękowania do dyrygenta chóru CAMERATA Piotra Jurgielewicza i M. Bielak jako współautorów tych znaczących osiągnięć a także do grona laureatów - członków chóru rozsławiających miasto Tomaszów i działalność UTW.
     Życzenia od Zarządu UTW złożone na ręce władz samorządowych miasta i powiatu, wręczenie ozdobnych kart świątecznych oraz zaproszeń na koncert chóru prawosławnego na dzień 16 grudnia a także wspólne odśpiewane kolędy - zamknęły grudniowe spotkanie seniorów.
W. Dziedzic

<--   Powrót