Gaudeamus - 2008/2009
Gaudeamus - 2008/2009

     Hymnem Gaude Mater Polonia, wykonanym przez chór „Camerata” pod batutą Piotra Jurgielewicza, zainaugurowane zostało spotkanie gości i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które odbyło się 9 października w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Tomaszowa Lub. W imieniu słuchaczy i Zarządu UTW Mieczysław Piwko powitał znamienitych gości: Tadeusza Żółkiewskiego wiceburmistrza Tomaszowa, kierownika biura poselskiego Wojciecha Żukowskiego - Tomasza Gawędę, Mieczysława Watraka dyrektora Wydziału Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego, Elżbietę Misztal i Halinę Oleksę przedstawicielki LUTW ds. filii, dyrektora i wicedyrektora Gimnazjum nr 2 Annę Piotrowską i Beatę Żukowską, Stanisława Sikorę dyrektora Gimnazjum nr 1, Andrzeja Walczaka reprezentującego Zarząd Akcji Wyborczej na Rzecz Miasta Forum-Samorządowe, Mariana Kozdrę prezesa Koła Emerytów i Rencistów, Annę Żmudę reprezentującą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Mariana Gumielę kierownika artystycznego zespołu „Tomaszowiacy”. Z kolei kierownik UTW Jadwiga Skawińska w informacji o działalności filii w ub. roku akademickim przedstawiła zasadnicze kierunki, formy i podejmowane inicjatywy UTW, jak realizacja projektu „Wychowywać ku przeszłości”, wykłady, wycieczki, przedsięwzięcia kulturalne, spotkanie „Przy kominku” i „Wspomnień czar”, inicjatywy wydawnicze, współpracę z LUTW, udział w I Juwenaliach Trzeciego Wieku w Warszawie, sukcesy chóru „Camerata”, kabaretu „Aluzja” oraz solistów na konkursach i imprezach ponadlokalnych i in. Wystąpienie kierownika UTW ilustrowane było prezentacjami multimedialnymi przygotowanymi przez Agnieszkę Skawińską. Ponadto kierownik UTW zarysowała najważniejsze zamierzenia planowane do realizacji w nowym roku akademickim. Poinformowała m.in. o nawiązaniu współpracy z Gimnazjum nr 2 i GOK Werbkowice, LUTW, kontynuowaniu współpracy z TDK, Urzędem Miasta, Starostwem, Burmistrzem Miasta, wykładach i spotkaniach z posłem na Sejm W. Żukowskim. Kontynuowane też będą prowadzone dotychczas imprezy kulturalne typu wyjazdy do teatru i operetki itp. Z satysfakcją poinformowała, że dzięki inicjatywie i wsparciu Burmistrza Miasta Ryszarda Sobczuka UTW otrzymało lokum, co stworzy warunki do poszerzenia dotychczasowej oferty działalności i powołania Centrum Aktywizacji Seniora. Za motto tegorocznej działalności przyjęto hasło „Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć dla siebie”. W wystąpieniach gości obok podziękowań za dotychczasową współpracę padło wiele miłych słów uznania dla niezwykłej aktywności przejawianej przez UTW, dla bogactwa prowadzonych kierunków i form działalności oraz uzyskiwanych wyników, jak też życzenia dalszych osiągnięć w nowym roku akademickim.
     Z kolei chór „Camerata” zaintonował oczekiwane „Gaudeamus Igitur”, podkreślając tym charakter spotkania inaugurującego nowy, ósmy już rok akademicki, zaś polską wersję tego hymnu studenckiego, wzorowanego na pieśni pokutnej z 1267 r. podjęli wszyscy goście i słuchacze. Część oficjalną uroczystości inauguracyjnej zamknął wykład Danuty Kogut nt. „Długość życia jako wartość” ilustrowany prezentacjami multimedialnymi przygotowanymi przez Mariana Maja a wykonanymi przez Mieczysława Piwkę.
     W części drugiej spotkania, po występach chóru odbyło się pożegnanie Piotra Jurgielewicza, dotychczasowego dyrygenta „Cameraty”. Były więc podziękowania, kwiaty, wspomnienia o sukcesach zespołu na estradzie, było tradycyjne „Sto lat” oraz wyrażane oczekiwania i nadzieje na ponowny powrót dyrygenta do prowadzenia zespołu. Dalszą część uroczystości inauguracyjnej wypełniły występy kabaretu „Aluzja” - skecze, monologi i dialogi oraz piosenki z akompaniamentem Marii Bielak, scenki rodzajowe ukazujące w krzywym zwierciadle problemy aktualnej rzeczywistości zarówno tej w wymiarze lokalnym, jak i daleko szerszym a cieszące się zawsze powodzeniem i uznaniem publiczności. Występ zakończyła sztandarowa piosenka „Aluzji” „Jak dobrze nam w tym kabarecie”, zaś pożegnanie gości oraz komunikaty ogłoszone przez kierownika UTW zamknęły uroczystość.

red


<-- POWRÓT