Inauguracja Roku Akadeiuckiego UTW

Studenci III fazy rozpoczęli kolejny rok akademicki...

     29 września br., w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się uroczystość Jubileuszu 5-lecia Tomaszowskiej Filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku połączona z inauguracją kolejnego roku akademickiego.
    Nawiązując do tradycji żaków spotkanie rozpoczęło się utworem "Gaudeamus" w wykonaniu chóru UTW. Wszystkich zgromadzonych gości i słuchaczy uniwersytetu powitała rektor - kierownik UTW J. Skawińska oraz jej zastępca T. Łaba. Przybliżyły zebranym główne cele, formy pracy i promocję działalności filii. Niewątpliwym sukcesem naszego Uniwersytetu jest stale wzrastająca liczba słuchaczy. Obecnie jest ich 98 czyli 9 razy więcej niż na początku działalności w roku 2001. W imieniu wszystkich członków UTW obie panie złożyły serdeczne podziękowania władzom miasta i powiatu, oraz inicjatorom, założycielom i przyjaciołom za osobiste zaangażowanie i nieocenioną pomoc włożoną w organizację i funkcjonowanie filii, wręczając wyróżnionym pamiątkowe dyplomy. Uhonorowano także najaktywniejszych słuchaczy.
    Podczas spotkania nie zabrakło również słów uznania i gratulacji pod adresem prowadzących nasz Uniwersytet. Gratulacje złożyła dr Zofia Zaorska kierownik Lubelskiego UTW, oceniając naszą filię za najbardziej aktywną i najlepszą z całego Lubelskiego UTW. Również przedstawiciele tomaszowskich władz złożyli swoje gratulacje na ręce pani rektor. Starosta tomaszowski deklarując dalszą współpracę, złożył wszystkim życzenia „by społeczność uniwersytecka w dalszym ciągu się integrowała, a przedstawiciele z województwa wciąż mówili, że Tomaszów jest najlepszy.” W imieniu radnych miasta i swoim słowa gratulacji przekazał przewodniczący RM wyrażając swoje zadowolenie z rozwoju tomaszowskiego UTW. Głos zabrał także Wiceburmistrza Miasta St. Gwozda, który w imieniu swoim i Burmistrza M. Łysiaka docenił ważną rolę jaką spełnia UTW w Tomaszowie. Odczytał i wręczył J. Skawińskiej list gratulacyjny oraz statuetkę Miasta.
    Tomaszowska Filia Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymała również statuetkę od Stowarzyszenia Akcja Wyborcza na Rzecz Miasta i Regionu „za krzewienie wiedzy, tradycji i kultury w środowisku wiejskim i regionie”. Statuetką „Złotym Laurem Akcji” został uhonorowany również p. Bolesław Cisło „za dorobek całej twórczości, zasługi w dziedzinie upowszechniania piękna ziemi tomaszowskiej, za wszystko co zrobił dla miasta”. Nagrodę książkową za „pracę z młodzieżą UTW” otrzymała kierownik UTW - J. Skawińska. Gratulacje i podziękowania za współpracę złożyła również B. Janisławska - przew. tomaszowskiej Ligi Kobiet Polskich i K. Mroczek z Rady Samorządu Lubelskiego UTW.
    Po tej dużej dawce podziękowań i gratulacji zgromadzeni wysłuchali refleksyjnego programu artystycznego w wykonaniu słuchaczy UTW pt. „Dola starego człowieka”. Wiele mądrości życiowych przekazała D. Kogut występująca w roli narratora. Zespół Wokalny UTW zaprezentował pełne optymizmu i humoru piosenki, do których słowa napisała słuchaczka UTW M. Goral.
    Spotkanie zakończyło się wykładem inauguracyjnym przygotowanym przez dr Z. Zaorską nt.: rozwoju i działalności Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

RT


 

Foto: Zbigniew Skawiński

<-- POWRÓT