UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Wykład inauguracyjny

„Seniorzy w Unii Europejskiej”
mgr Alicja Wałkowska
30.09.2004 r.<-- POWRÓT