Uniwersytet Trzeciego Wieku
Seniorzy w Centrum
Seniorzy w Centrum

     20 listopada 2008 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Uniwersytetu w budynku przychodni zdrowia „Centrum”.

     Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w październiku 2001 roku jako filia Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Inicjatorem powstania było Stowarzyszenie Akcja Wyborcza Na Rzecz Miast a i Regionu Forum Samorządowe. Początkowo tomaszowska filia swoją siedzibę miała w Tomaszowskim Domu Kultury, a następnie w Urzędzie Miasta.
     20 listopada 2008 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Uniwersytetu w budynku Przychodni Zdrowia „Centrum”. Uroczystość rozpoczął Burmistrz Miasta Ryszard Sobczuk przecinając wstęgę, po czym ksiądz dziekan Jan Krawczyk dokonał poświęcenia pomieszczeń. Kierownik tomaszowskiego UTW Jadwiga Skawińska powitała wszystkich przybyłych gości.
     Dzięki temu lokalowi UTW rozszerzy swoją działalność o konsultacje lekarza, psychologa i prawnika, co zwiększy dostępność do informacji dla Seniorów - jak twierdzi J. Skawińska. W zamierzeniach jest kontynuowanie współpracy międzypokoleniowej poprzez promowanie idei wolontariatu wśród Seniorów i młodzieży, zwiększenie ich aktywności przez działalność w zespołach zainteresowań i innych zajęć. Przy pomocy Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Fundacji Samarytanów filia tomaszowska chce wyposażyć lokal w komputery i inne urządzenia pozwalające na zrealizowanie zamierzonych celów. Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk ufundował stołki i krzesła do nowej siedziby a burmistrz R. Sobczuk ofiarował ekran projekcyjny. Zarząd Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej złożył burmistrzowi podziękowania w formie dyplomu za przydzielenie tego lokalu dla tomaszowskiego UTW na działalność edukacyjną i społecznokulturalną. Dyplomy oraz podziękowania za współpracę otrzymali również: starosta Jan Kowalczyk oraz Zbigniew Skawiński. Janusz Frykowski z-ca Dyrektora Wydziału Oświaty wręczył J. Skawińskiej obraz przedstawiający Sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej, namalowany przez Jerzego Garbacza z Lubyczy Królewskiej. Na zakończenie burmistrz złożył na ręce J. Skawińskiej umowę na wynajem pomieszczeń podpisaną na trzy lata.


Fot.: Zbigniew Skawiński

<-- POWRÓT