Alleluja - radujmy się!

Alleluja - radujmy się!

     Trzydziestego marca słuchacze tomaszowskiego UTW gościli ks. dziekana Eugeniusza Derdziuka z parafii Zw. NMP w Tomaszowie. Po powitaniu przez recytatorski tercet ks. dziekan powiedział, że jest dumny z pełnienia funkcji proboszcza w naszym Starym Kościele, ponieważ jest on kolebką całego Tomaszowa. Już pierwsze słowa przypadły do gustu słuchaczom, a bardzo ciekawe wywody na temat: "Obchód Tajemnicy Zmartwychwstania" zrobiły ogromne wrażenie.
     Święte Triduum Paschalne to najstarsze i najważniejsze uroczystości, to dni obejmujące czynności liturgiczne dotyczące historii Pana Jezusa zamknięte w trzech dniach: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota. Fundamentem liturgii tych dni jest wspomnienie bolesnych przejść Pana Jezusa. Tajemnica Paschalna polega więc na wspominaniu owych bolesnych dni zakończonych odkupieniem człowieka. Jest to uobecnianie rzeczywistości tamtych dni, to spotkanie z Chrystusem, który się narodził, umarł i zmartwychwstał.
     W wielki Czwartek odbywa się Wieczerza Pańska, Pascha. Przed jej rozpoczęciem Pan Jezus obmywa nogi apostołom, łącznie z Judaszem, dając wyraz bezgranicznej miłości człowieka. Przy tym powiedział m.in.: „Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem” (Ewangelia wg św. Jana). Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus ustanowił Eucharystię, mówiąc: jedzcie i pijcie, bo to jest Ciało moje i Krew moja. Ks. dziekan podkreślił przy tym, że Bóg jest tajemnicą, a wierni są tylko na progu poznania tej tajemnicy. W Wielki Czwartek przenosi się św. Sakrament do ciemnicy, co symbolizuje uwięzienie Pana Jezusa.
     Wielki Piątek jest dniem śmierci Jezusa na krzyżu. Nie ma Mszy św., jest liturgia słowa, adoracja Krzyża, przyjęcie Komunii i przejście z procesją do Grobu Chrystusa, odprawiając w uroczysty sposób Drogę Krzyżową.
     Wielka Sobota jest dniem ciszy żałobnej, ale święcimy pokarmy i modlimy się przy Grobie. W tym dniu nie ma Mszy św., a Wigilia Paschalna należy już do Wielkanocy. Liturgia Wielkiej Soboty (po zachodzie słońca) jest nocnym czuwaniem, podczas którego rozpala się ogień, czyta się fragmenty Pisma Świętego. Jest to wielka noc i stąd pochodzi nazwa - Wielkanoc. Kiedy rozpoczyna się nowy dzień, odprawia się Msza św. Zwana Rezurekcją, na znak zmartwychwstania Jezusa, Jego zwycięstwa nad śmiercią. Rozlega się Alleluja - radujmy się, bo grób jest pusty!
     Wielkanoc jest „Świętem Świąt” i „Uroczystością Uroczystości” - jak to określił Jan Paweł II.

Marian Bury


<--   Powrót