Ogólnopolskie Juwenalia Trzeciego Wieku

Z tomaszowskiego UTW
Aktywne życie Seniorów warunkiem pomyślnego starzenia się

Wkraczanie człowieka w okres późnej dorosłości nie oznacza stabilizacji rozwojowej - daje bowiem potencjalne możliwości zrozumienia sensu własnego życia, poczucie spełnienia, satysfakcji i zadowolenia. Stawia kolejne zadania związane z tym okresem życia, chociaż także łączy się z licznymi ograniczeniami i trudnościami. Można powiedzieć za Janem Pawłem II "Starość jest wyzwaniem, na które trzeba umieć odpowiedzieć." Z faktem tym doskonale radzi sobie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tomaszowie Lubelskim. Ósmy już rok działalności UTW będzie upływał pod hasłem "ceniąc przeszłość, ulepszając teraźniejszość, wygrać przyszłość." Wiąże się to z poszerzeniem dotychczasowych form aktywności osobistej słuchaczy i ich zaangażowania społecznego, będących wyrazem podejmowania odpowiedzialności za własną starość i starość innych ludzi. To właśnie temu służą działania podejmowane przez UTW, które sprzyjają zaangażowaniu słuchaczy i dynamice życiowej opartej na zasadach dobrowolności i współdziałania w grupie społecznej. Czynnikom tym sprzyja nawiązywanie kontaktu ze środowiskiem lokalnym. Temu służyło pierwsze spotkanie z Seniorami z Werbkowic. Klub Seniora działa przy Gminnym Ośrodku Kultury. Jest jedną z licznych form pracy tegoż ośrodka. Seniorzy uczęszczają na zajęcia komputerowe, plastyczne, taneczne, organizują spotkania integracyjne. Klubem Seniora opiekuje się Agnieszka Czerniak - Instruktor GOK. Przy współudziale liderek klubu - Józefy Nowak i Haliny Lackowskiej. Pierwsza wizyta w Werbkowicach zainaugurowała cykl spotkań pod hasłem „Nie skarby są przyjaciółmi, ale przyjaciele są skarbem”. Program spotkania był niezwykle bogaty. Wielu wrażeń dostarczył program poetycko - muzyczny, który był prawdziwą ucztą duchową. Wiersze księdza J. Twardowskiego, Gałczyńskiego, Cz. Miłosza, deklamowała z wielkim uczuciem Edyta Maciuk Dobosz - dyrektor GOK. Szczególnym aplauzem słuchacze przyjęli wiersze poetki Zofii Dydy - studentki UTW i zarazem mieszkanki Werbkowic. Program artystyczny uzupełniały piosenki, trafnie dobrane, odpowiednio wkomponowane w całość i pięknie zaśpiewane przez Przemysława Puszczało. Edyta Maciuk Dobosz, doceniając pracę swoich współpracowników z seniorami i na rzecz seniorów, w swoistym koncercie życzeń, podkreśliła ich zasługi i zaangażowanie. Gminny Ośrodek Kultury wychodzi z bogatą ofertą do wszystkich grup wiekowych. Jest to niewątpliwie zasługa pani dyrektor, która jak wielokrotnie podkreślała - kocha tę pracę i poprzez nią służy ludziom. Z pewnością można powiedzieć, ze już pierwsze spotkanie potwierdziło celowość współpracy. Będzie ona dotyczyła zagadnień edukacyjnych, kulturowych, twórczych i rekreacyjnych. W sprostaniu tym wyzwaniom niezwykle pomocne będzie potencjał tkwiący w samych uczestnikach, których charakteryzuje duża różnorodność oraz bogactwo osobowości ukształtowanych różnymi, złożonymi doświadczeniami.

Jadwiga Skawińska


<-- POWRÓT