Uniwersytet Trzeciego Wieku
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Spotkanie pokoleń

W dniu szóstym grudnia, w Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, słuchacze tomaszowskiej Filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali się na wieczorze mikołajkowym.

W spotkaniu, oprócz członków UTW, uczestniczyli: burmistrz miasta Wojciech Żukowski, przedstawiciele PCPR - Renata Komadowska, Andżelika Jarczak i Halina Czarnecka, dyrektor ZUS Janina Łasocha, dyr. ZS nr 2 Waldemar Typek i nauczyciele tej szkoły, dyr. Biblioteki Pedagogicznej Anna Pitura i Anna Mandziuk, a gośćmi szczególnymi była grupa uczniów ZS nr 2 wraz z opiekunem Małgorzatą Piwko. Po powitaniu gości i słuchaczy UTW przez kierownika Uniwersytetu Jadwigę Skawińską, w tym nowo przyjętych studentów i par seniorów, spotkanie zainaugurował występ chóru "Camerata" pod dyrekcją Piotra Giski z repertuarem pieśni ludowych. Następnie zaś, po zarysowaniu zasadniczych przedsięwzięć zrealizowanych w roku akademickim 2011-2012, burmistrz miasta wręczył podziękowania najbardziej aktywnym seniorom - Jadwidze Karpowicz, Marii Borysowskiej, Marii Cichoń, Marii Goral, Henryce Harbuz, Marii Garbarz i Bogusławie Marczak. Gratulacje i podziękowania przy aplauzie słuchaczy UTW otrzymały z rąk burmistrza pary małżeńskie uczestniczące w działalności Uniwersytetu: Marianna Bury i Marian Bury, Zofia i Tadeusz Kulikowie, Zofia i Jan Kuśmierczukowie i Eleonora i Wiktor Oleszczukowie. Ponadto w imieniu UTW uhonorowano dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Petera Leszka Kodymowskiego i dyrektora ZS nr 2 Waldemara Typka za owocną współpracę młodzieży tych placówek z Uniwersytetem, dzięki czemu pomyślnie realizowane były projekty przygotowane przez obie partnerskie strony.

Wiele serdecznych słów wraz z podziękowaniami ze strony samorządu słuchaczy skierowano do burmistrza miasta za postawę otwarcia i akceptacji wykazywaną stale wobec potrzeb seniorów, za wspieranie inicjatyw i działalności UTW, dzięki czemu Tomaszów w pełni zasłużył na miano miasta przyjaznego Uniwersytetowi. Klamrą spinającą część oficjalną było wręczenie przez burmistrza miasta indeksów nowo przyjętym studentom - Agacie Malinowskiej, Irenie Habit, Władysławowi Szponarowi, Mieczysławowi Szabatowi, Danucie Cabanek i Halinie Ostasz. W części artystycznej wystąpił z atrakcyjnym programem kabaret "Aluzja" pod kierownictwem Marii Goral oraz młodzież ZS nr 2 przygotowana przez Małgorzatę Piwko. W prezentowanym repertuarze znalazły się recytacje, refleksje o urokach, ale i niedogodnościach starości, o nieuchronnym przemijaniu czasu, tańce i piosenki oraz pantomima w stylu Charlie'go Chaplina. Przebiegające w radosnej, świątecznej atmosferze spotkanie podsumował burmistrz miasta jako prawdziwą ucztę duchową integrującą środowisko seniorów i młodzieży, emanującą poczuciem szczęścia przeżywanego w gronie najbliższych osób. Jeśli spotkanie seniorów zostało zatytułowane w harmonogramie "Wesołe jest życie staruszka", to w jego części finałowej zdominował je Święty Mikołaj, który łakociami i upominkami hojnie obdarował młodzież ZS nr 2, po czym kierownik Filii UTW złożyła serdeczne podziękowania gościom, artystom, autorom programów.

wed

<-- POWRÓT