Uniwersytet Trzeciego Wieku
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Spotkanie opłatkowe u seniorów

W środę 4 stycznia w siedzibie Uniwersytetu Trzeciego Weku odbyło się spotkanie opłatkowe, na którym świąteczną atmosferę budowały okolicznościowo udekorowane stoły, przybrana ozdobami choinka, jak i płonące ogniki świec.

Po wspólnym odśpiewaniu kolędy zaintonowanej przez ks. dziekana Jana Krawczyka burmistrz miasta Wojciech Żukowski odczytał fragment Ewangelii wg św. Łukasza, po czym ks. dziekan zainicjował modlitwę, udzielił błogosławieństwa bożego i złożył życzenia noworoczne. Burmistrz miasta w okolicznościowym wystąpieniu wyraził satysfakcję z uczestniczenia w spotkaniu z seniorami Uniwersytetu, który jak wielka rodzina z wyboru od szeregu już lat realizuje wspólne idee i zadania, stanowi cenny wzór i przykład do naśladowania pod względem twórczego klimatu pracy, uzyskiwanych efektów integracyjnych i kreatywnych. Na zakończenie swego wystąpienia burmistrz złożył słuchaczom Uniwersytetu życzenia wszelkiej pomyślności w nowym roku, rozwoju form działalności i nowych efektów pracy, dalszej integracji, zdrowia oraz błogosławieństwa bożego. Sławomir Zawiślak poseł na Sejm RP i Janina Łasocha dyr. Oddziału ZUS w Tomaszowie złożyli studentom UTW gratulacje za bogatą i wszechstronnie ukierunkowaną działalność, prowadzoną z myślą o rozwoju osobowości seniorów w duchu katolickim, jak i upowszechniania najwyższych humanistycznych i chrześcijańskich wartości.

Po oficjalnych wystąpieniach, za które podziękowania złożyła kierownik Filii UTW Jadwiga Skawińska, nastąpiło dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń noworocznych, po czym wspólnie śpiewano kolędy i przystąpiono do poczęstunku przygotowanego przez panie z UTW.

erte

<-- POWRÓT