Uniwersytet Trzeciego Wieku
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Socjologia

Według słownika (nie wiem jakiego) socjologia to nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmiany społeczeństwa. Jest wykładana jako przedmiot akademicki na wielu kierunkach studiów. Na UTW w Tomaszowie Lub. Z tajnikami socjologii zapoznała słuchaczy mgr Kinga Łuczak - pracownik naukowy WSZiA w Zamościu.

Poznaliśmy już historię socjologii, jej funkcje oraz specjalizacje. Ostatnie zajęcia upłynęły pod hasłem "Rodzina a nauka socjologii".

Prawdopodobnie nie można wskazać żadnej innej grupy społecznej, która cieszyłaby się tak ogromnym zainteresowaniem przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych jakim cieszy się rodzina.

W połowie lat 60-tych powstaje w Warszawie Ośrodek Badań nad Rodziną Współczesną. Rozwój socjologii rodzinnej to lata 1970-1990, kiedy to powstają liczne ośrodki i wyspecjalizowane szkoły zajmujące się rodziną.

Wielu naukowców interesujących się problematyką rodziny głosi nadchodzący jej zmierzch, mówi o jej kryzysie. Ograniczeniu ulegają funkcje rodziny, następuje wzrost racjonalności i indywidualizacji zachowań w kategoriach "ja" a nie rodziny oraz wzrost społecznej akceptacji kochabitacji.

Głównym motywem zawierania małżeństwa nie jest jak dawniej interes ekonomiczny, ale uczucie, które obok wolności osobistej stało się bardziej istotne niż kiedykolwiek, co często niestety kłóci się ze stabilnością życia rodzinnego. Jednocześnie następuje wzrost średniego wieku wstępowania w związek małżeński i tym samym przesuwa się moment urodzenia dziecka w małżeństwie.

Wyniki badań GUS wskazują, że ponad 90% Polaków jest przekonanych, że do prawdziwego szczęścia człowiek potrzebuje rodziny. Rodzina złożona z małżonków i dzieci jest nie tylko pożądaną, ale i dominującą postacią tej podstawowej grupy społecznej we współczesnej Polsce.

Te same badania podają, że 94% Polaków wyraża chęć posiadania potomstwa, jednocześnie od 1989 roku utrzymuje się w naszym kraju zjawisko głębokiej depresji urodzeniowej.

Dużo uwagi wykładowczyni poświeciła rodzinom dysfunkcyjnym, których podstawowymi cechami są utrwalone sztywne role "zakorzenione we wstydzie" - dzieci często wstydzą się swojej rodziny, system komunikacji polega na otwartym konflikcie. Zaprzeczanie konfliktom i frustracji tworzy sytuację, w której każdy chce osiągnąć swoje cele siłą woli. Daje to iluzje radzenia sobie z problemem, poświęcają szczęście poszczególnych członków dla zachowania pozoru normalności. W dyskusji, która wywiązała się po wykładzie słuchacze zastanawiali się jak pomóc takiej rodzinie, jak zapobiegać negatywnym postawom rodziców i ich wpływom na zachowania i postawy dzieci. Rodzina bowiem, oparta na mocnych podstawach daje bezpieczeństwo, jest czymś co chroni i daje siłę, jest oparciem dla jej członków.

JS


Fot.: Zbigniew Skawiński

<-- POWRÓT