Uniwersytet Trzeciego Wieku
Uniwersytet Trzeciego Wieku
O szlachetnym zdrowiu seniorów

Z cyklu wykładów o zdrowiu, po wcześniejszym przedstawieniu zagadnienia depresji, na spotkaniu w czwartek, 22 marca, dr Justyna Horodelska-Cybulska omówiła temat szczególnie ważny dla osób w wieku starszym: "Problemy układu ruchowego".

Prelegentka zapoznała słuchaczy z podstawowymi elementami układu ruchowego, na który obok szkieletu składają się stawy, ścięgna i mięśnie, a zawiadywanie poszczególnymi ruchami należy do centralnego układu nerwowego.

Dr Justyna Horodelska-Cybulska zarysowała przyczyny pojawiania się problemów z układem ruchowym, które dominują w starszym wieku, ale spotykane są także u ludzi młodych. Są to różnego rodzaju zwyrodnienia w obrębie stawów spowodowane nadmiernymi przeciążeniami człowieka i zwiększoną ponad wytrzymałość częstotliwością wykonywanych ruchów. Skutkuje to przedwczesnym zużyciem elementów stawów, jak chrząstki i powierzchni stawowych, ubytkiem płynu stawowego i deformacjami odczuwalnymi jako różnego rodzaju bóle i dolegliwości, ale także ograniczenia ruchu i dyskomfort.

Sprawą zasadniczą w leczeniu zwyrodnień układu ruchowego jest należyte badanie i diagnostyka jako warunek przynajmniej częściowego przywrócenia sprawności i ustania bólu. Zdaniem wykładowcy nawet dobrze wykonany rentgenogram nie zawsze daje prawidłowe rozpoznanie i wyobrażenie zwyrodnień, a ponadto pozostają wątpliwości, co do faktycznego źródła bólu w stawach, którym może być np. kręgosłup.

Obok zwyrodnienia stawów problemy układu ruchowego mogą wynikać z tzw. naddatków kostnych. Prelegentka przy rosnącej uwadze i zainteresowaniu słuchaczy przybliżyła i omówiła szczegółowo chorobę zwyrodnieniową stawów kolanowych, skupiając się na typowych dla niej objawach i skutkach powodujących nie tylko bóle, ale i znaczące ograniczenie sprawności oraz samodzielności w życiu. Ponadto szerzej potraktowano zwyrodnienia stawów biodrowych, a także kręgosłupa. W tym kontekście przedstawiono cały wachlarz środków farmakologicznych przeciwbólowych i przeciwzapalnych, a ponadto zabiegów rehabilitacyjnych i fizykoterapeutycznych, jak i chirurgicznych w postaci możliwości wszczepienia endoprotez. Podkreślano także kwestię odpowiedniej diety i zasadniczego znaczenia racjonalnego ruchu, tak w profilaktyce zwyrodnienia układu ruchowego, jak i w samym procesie leczenia. W dyskusji słuchacze skierowali do wykładowcy szereg pytań, np. o osteoporozę, przykurcz palców dłoni, ostrogi piętowe i skurcze łydek w aspekcie pochodzenia tego typu schorzeń, zapobiegania i leczenia, w tym nie tylko środkami farmaceutycznymi, ale i sprawdzonymi metodami z zakresu medycyny ludowej.

erte


Fot.: Zbigniew Skawiński

<-- POWRÓT