Uniwersytet Trzeciego Wieku
Uniwersytet Trzeciego Wieku
O polskich królowych w Dniu Kobiet

Bogatą formułę, a ponadto atrakcyjną treść i oprawę artystyczną przybrało spotkanie klubowe tomaszowskiej filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku poświęcone kobietom na przestrzeni dziejów.

Spotkanie odbyło się 8 marca w siedzibie UTW. Obok studentów Uniwersytetu w tej specyficznej formie obchodów Dnia Kobiet uczestniczyły pierwsze damy Tomaszowa - prezes Akcji Wyborczej na Rzecz Miasta i Regionu Forum Samorządowe Anna Tur, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Halina Czarnecka oraz kierownik Amatorskiego Zespołu Artystycznego przy Tomaszowskim Domu Kultury Maria Kozyra. Spotkanie zainaugurował wykład Małgorzaty Nowosieleckiej "Prawdziwe królowe - kobiety, które miały wpływ na losy Polski." W wykładzie zostały przedstawione postacie Dobrawy - żony księcia Mieszka I, Adelajdy Heskiej - małżonki Kazimierza Wielkiego, Bony Sforzy - żony Zygmunta Starego, Anny Jagiellonki, którą wydano za Stefana Batorego oraz Marii Kazimiery d'Arquien, słynnej "Marysieńki", żony Jana III Sobieskiego. Prelegentka omówiła biogramy wybranych kobiet, które wywarły znaczący wpływ na historię naszego kraju, nie ukrywając przy tym, że zwykle pozostawały one w głębokim cieniu swych mężów, zaś ich życie niepozbawione było różnego rodzaju kłopotów i trudności, i to zarówno w wymiarze rodzinnym, jak i w kwestii możliwości realizacji ambicji politycznych czy kulturalnych. Warto przy tym zaznaczyć, że w kwestii zachowanych źródeł archiwalnych, jak i późniejszych analiz i opracowań, przynajmniej niektóre z zaprezentowanych postaci, zarówno w swej epoce, jak i obecnie jawią się jako kontrowersyjne, co zresztą nie ujmuje im wartości. Część końcową wykładu stanowiła satyryczna bajka dla dorosłych pt. "Księżniczka z ogłoszenia" z uwspółcześnionym morałem. Następnie wystąpił zespół "Aktywni seniorzy" z okolicznościowym programem z okazji Dnia Kobiet, przygotowanym pod kierunkiem Jana Kuśmierczuka. W zaprezentowanym repertuarze obok utworów poetyckich, w tym wierszy autorskich Marii Goral, znalazły się anegdoty i scenki satyryczne, przerywnikami zaś były piosenki solo i w wykonaniu chóralnym, których treść i melodie dostosowane umiejętnie do tematu spotkania budowały miły nastrój i atmosferę imprezy. Zespół artystyczny "Aktywni seniorzy" w składzie: Jan Kuśmierczuk, Zbigniew Skawiński, Mieczysław Piwko, Tadeusz Kulik, Andrzej Podgórski i Wincenty Słotwiński otrzymał oklaski od widowni i podziękowania od kierownika filii UTW Jadwigi Skawińskiej za przygotowanie tak bogatego i atrakcyjnego programu. W części końcowej imprezy na ręce prezes AWnRMiR FS Anny Tur złożono podziękowania za inicjatywę, w wyniku której została wykonana dla UTW scena do występów artystycznych. Poinformowano również, że od następnego tygodnia w każdą środę w godzinach 10-12 i po godzinie 16 w siedzibie UTW czynna będzie kawiarenka. Po ogłoszeniach zaproszono uczestników spotkania na słodki poczęstunek.

erte


Fot.: Zbigniew Skawiński

<-- POWRÓT